Historisk arkiv

Presseinformasjon

Norge med-arrangør for internasjonal konferanse for Syria 5. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge skal være med-arrangør for en internasjonal Syria-konferanse i Brussel 5. april. - Det er viktig å opprettholde den sterke internasjonale oppmerksomheten om Syria-konflikten for å møte de humanitære behovene og støtte opp om den politiske prosessen, sier utenriksminister Børge Brende.

Konferansen arrangeres av EU i samarbeid med Norge, Kuwait, Qatar, Storbritannia, Tyskland og FN. Den vil bli ledet av FNs generalsekretær António Guterres, EUs høyrepresentant for utenrikssaker Federica Mogherini, utenriksminister Børge Brende samt ministre fra de øvrige landene. Den 4. april holdes tematiske møter med FN og sivilsamfunnsorganisasjoner om den internasjonale bistanden til Syria og nabolandene.

- Bare i Syria er hele 13,5 millioner mennesker i nød, i tillegg til nærmere fem millioner syriske flyktninger i regionen og den store humanitære krisen i Irak. Det vil være store behov for bistand i mange år fremover, og det internasjonale samfunnet må fortsette å stille opp på denne dugnaden, sier utenriksministeren.

- Konferansen i Brussel er viktig for å sikre bistand til den syriske befolkningen og for å markere det sterke internasjonale engasjementet for en politisk løsning. Ett år etter London-konferansen, er jeg svært glad for å se at verdenssamfunnets løfter om bistand er blitt omsatt til konkret innsats. For eksempel har flere hundretusen syriske barn fått utdanning i Tyrkia, Libanon, Jordan og inne i Syria, sier Brende.

"Brussel-konferansen til støtte for Syria og regionens fremtid" er en oppfølging av giverkonferansen som fant sted i London i februar i fjor, som Norge tok initiativ til. Utenriksminister Brende understreker at Norge har oppfylt sine løfter fra London-konferansen, og vel så det: Så langt har Norge bidratt med 2,7 milliarder kroner i bistand til Syria og de rammede nabolandene. Målet er å bidra med ti milliarder kroner i en fireårsperiode.