Historisk arkiv

Norge gir 64 millioner kroner til innsats mot hungersnød i Somalia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Somalia er igjen rammet av en alvorlig tørke som raskt kan utvikle seg til hungersnød. - Store deler av befolkningen er rammet av tørke og over seks millioner mennesker trenger matbistand. Norge øker nå støtten til humanitær innsats med 64 millioner kroner for å bidra til å avverge en ny, stor sultkatastrofe, sier utenriksminister Børge Brende.

Kun få år etter den store sultkatastrofen i 2011, er Somalia på nytt rammet av tørke. Denne gangen rammer den nesten hele landet og dermed flere mennesker og dyr enn for seks år siden. Den humanitære situasjonen er de siste månedene blitt dramatisk forverret. 6,2 millioner mennesker mangler nok mat, og for rundt halvparten av dem er situasjonen kritisk, ifølge FN.

- Krisen forverres raskt. Rapporter om at stadig flere mennesker rammes av mangel på vann og mat, at de store elvene tørker ut og at dyr og buskap dør er illevarslende, sier utenriksminister Brende.

De nye midlene vil gå til FN, Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og norske humanitære organisasjoner som har mange års erfaring med humanitær bistand i Somalia.

- Jeg er glad for at Somalias nyvalgte president, Mohammed Abdullahi Farmajo, har sagt at støtte til de tørkerammede er prioritet nummer én. Det er viktig å sikre at mennesker i nød faktisk kan få tilgang til hjelp. Den ustabile sikkerhetssituasjonen og væpnet konflikt er fortsatt et betydelig problem, ikke minst i de hardest rammede områdene der hjelpen trengs mest, sier utenriksministeren.

Erfaringene fra hungersnøden i 2011 viste at det er avgjørende å få inn humanitær assistanse så raskt som mulig, for å unngå sykdom, lidelse og sultedød. Under katastrofen i 2011 ble det anslått at 260.000 mennesker døde av sult. Krisen sendte flere hundre tusen mennesker på flukt og skapte en forverret flyktningkrise også i nabolandene Kenya og Etiopia.

Norge bidro i fjor med nærmere 400 millioner kroner i bistand til Somalia, deriblant med innsats til matsikkerhet gjennom WFP og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Norge bidrar også gjennom FNs nødhjelpsfond (Cerf), som har satt av 150 millioner kroner til Somalia for 2017.