Historisk arkiv

Norge øker humanitær støtte til Myanmar og Bangladesh

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er dypt bekymret for sivilbefolkningen som rammes av vold og fordrivelse i Rakhine. Dette har ført til store humanitære behov på begge sider av grensen mellom Myanmar og Bangladesh. Norge øker derfor støtten med ytterligere 15 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Rundt 400.000 mennesker, flesteparten fra den muslimske minoriteten rohingya, har ifølge FN flyktet over grensen fra Myanmar til Bangladesh. Samtidig er det store humanitære behov blant utsatt sivilbefolkning i delstaten Rakhine, der volden har eskalert og den humanitære situasjonen blitt kraftig forverret de siste ukene.  

FN og humanitære organisasjoner har måttet trekke personell ut av området på grunn av sikkerhetshensyn og restriksjoner fra myndighetene. Det er derfor vanskelig å få presis informasjon om situasjonen i Rakhine.  

- Vi er svært bekymret over at humanitære aktører ikke har tilgang i de mest utsatte områdene i Rakhine og appellerer til myndighetene i Myanmar om å la hjelpen komme frem. Rohingyaene i Myanmar trenger beskyttelse, grunnleggende menneskerettigheter og en varig løsning på spørsmålet om statsborgerskap. Vi støtter opp om uttalelsen fra FNs generalsekretær om at flyktningene har rett til å returnere, sier utenriksminister Brende.  

Det er viktig at det internasjonale samfunnet bistår Bangladesh i å ta imot flyktningene. Bangladesh antas nå å ha 600.000 - 700.000 flyktninger fra Rakhine, ifølge FN. Mange av disse befinner seg på et lite landområde ved grensen, der kapasiteten til å ta imot nye flyktninger er sprengt. FN melder om store og akutte behov for mat, rent drikkevann, medisinsk hjelp, husly og tilgang til sanitæranlegg.  

Den norske støtten vil gå til tiltak både i Bangladesh og i Rakhine, gjennom humanitære organisasjoner som har mulighet til å få hjelpen frem. Norge bidrar også med rundt 15 millioner kroner i støtte via FNs nødhjelpsfond CERF. Samlet norsk humanitær støtte til krisen i Rakhine og Bangladesh er på over 45millioner kroner. Videre bidrar Norge til å styrke FNs arbeid, ved å finansiere utsendelse av eksperter gjennom personellmekanismen Norcap.