Historisk arkiv

Norge øker støtten til sultkatastrofene til 673 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Over 20 millioner mennesker er rammet av sultkrise i fire land. - Vi står overfor den verste humanitære katastrofen i FNs historie. 1,4 millioner barn risikerer å sulte i hjel. Norge øker derfor støtten til livreddende nødhjelp og matsikkerhetstiltak til totalt 673 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

FN har bedt om 4,4 milliarder dollar til innsats for sultkatastrofene i Jemen, Sør-Sudan, Somalia og det nordøstlige Nigeria. Norge har hittil i år allerede bidratt med 324 millioner kroner og øker nå innsatsen med ytterligere 349 millioner kroner. Midlene skal gå til nødhjelp via FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.  

- Det haster å redde liv. Sikkerhetssituasjonen gjør det vanskelig å få inn hjelp på en rask og effektiv måte. Vi oppfordrer myndigheter og alle aktører i de sultrammede områdene til å gi sivilbefolkningen umiddelbar tilgang til humanitær hjelp, sier utenriksministeren.

Norge følger tett med på situasjonen i de fire landene og vil fortløpende vurdere ytterligere støtte.

- Vi må gjøre alt vi kan for å forebygge at slike katastrofer får utvikle seg på nytt. Fellesnevneren for disse fire landene er væpnede konflikter og angrep som rammer sivilbefolkningen. Bak dette ligger utbredt fattigdom, svakt styresett og klimaendringer som rammer blant annet matproduksjonen. Det internasjonale samfunnet må bidra mer til å styrke myndighetenes evne til å forebygge nye kriser. Landene må skape stabilitet og sikkerhet for innbyggerne, finne politiske løsninger på sine utfordringer, og legge til rette så folk får arbeid og nok mat, sier Brende.

Norge var allerede i februar i år vertskap for en internasjonal konferanse for Nigeria og landene rundt Tsjadsjøen for å øke oppmerksomheten rundt den alvorlige krisen. Norge vil bidra med 1,6 milliarder kroner over tre år til denne regionen. Norge er blant de største bidragsyterne til FNs nødhjelpsfond Cerf som er en viktig kanal for å sikre at hjelpen kommer raskt frem ved akutte humanitære kriser. I landene som er rammet av sult, bidrar Norge også med humanitære midler og langsiktig bistand gjennom FN og Verdensbanken. Norge vil delta på giverkonferansen for Jemen 25. april.

Norge har et historisk høyt humanitært budsjett og jobber strategisk med en helhetlig bistandsinnsats i sårbare områder, med et tettere samspill mellom humanitær innsats og langsiktig bistand.