Historisk arkiv

Norge tar sikkerhetspolitisk ansvar i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vil søke om norsk formannskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i 2020.

- Gjennom å søke om formannskapet i OSSE tar Norge sin del av ansvaret for å bevare og videreutvikle en av de viktigste all-europeiske samarbeidsorganisasjonene vi har, sier utenriksminister Børge Brende.

En viktige målsetting for et norsk OSSE-formannskap er å bidra til åpenhet, tillitsskapning og avspenning gjennom sikkerhetspolitisk dialog. Norge hadde sist formannskapet i OSSE i 1999.

Styrking av eksisterende verktøy som OSSE står sentralt i regjeringens nye melding til Stortinget om hvilke veivalg Norge bør ta for å stå best mulig rustet til å møte dagens sikkerhetspolitiske utfordringer.