Historisk arkiv

Norge gir 420 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge øker nå bidraget til FNs nødhjelpsfond (CERF) fra 380 til 420 millioner kroner årlig i de neste fire årene. Dette vil skape større forutsigbarhet for humanitære partnere og mer effektiv humanitær innsats, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det norske bidraget for 2018 blir annonsert på en giverkonferanse i FN 8. desember. For første gang vil Norge love flerårig støtte over fire år, med forbehold om Stortingets samtykke.

De humanitære behovene er i dag rekordstore. FN anslår at 136 millioner mennesker trenger humanitær hjelp og beskyttelse i 25 land, som følge av konflikter og naturkatastrofer.

- De mange store og langvarige humanitære krisene krever at FN har et sterkt nødhjelpsfond. Norge har vært blant de største bidragsyterne siden fondet ble opprettet i 2006. Vi leverer også nå på oppfordringen fra FNs generalsekretær om å øke bidraget ytterligere, fordi behovene øker, sier Eriksen Søreide.

FN ber om 22,5 milliarder dollar til humanitær bistand i 2018. FNs nødhjelpsfond er en viktig del av den internasjonale førstelinjeresponsen i humanitære kriser. Midlene kanaliseres gjennom ulike FN-organisasjoner til humanitære partnere i felt.

- Koordinert innsats gjennom FN bidrar til å redde liv hver dag. Tidlig utbetaling av støtte gjennom nødhjelpsfondet har i år bidratt til å forebygge og redusere omfanget av sultkrisene i Sør-Sudan, Somalia, Jemen og i det nordøstlige Nigeria og Tsjadsjø-området, sier utenriksministeren.

Midler fra CERF har i år blant annet bidratt til å sikre tilgang til kritisk viktige helsetjenester for 20 millioner mennesker, og til rent drikkevann og sanitære fasiliteter for 13 millioner mennesker. Kvinner og barn utgjør majoriteten av mottakere av bistand via dette fondet.