Historisk arkiv

Norge og Estland forsterker næringslivs- og forskningssamarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Estland undertegner avtaler om nye samarbeidsprogrammer gjennom EØS-midlene på 68 millioner euro. Forskning og innovasjon er hovedsatsingsområder.

– I tråd med regjeringens prioriteringer er nærmere halvparten av støtten satt av til næringsliv og forskning. Dagens avtaler er en åpen invitasjon til norske aktører som ønsker å være med på å skape et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Han undertegner avtalene på vegne av Norge i den estiske hovedstaden Tallinn i formiddag.

Minister med midler: Frank Bakke-Jensen signerer de nye samarbeidsprogrammene for Estland gjennom EØS-midlene. Her sammen med (fra venstre) Islands ambassadør i Helsingfors Kristin A. Arnadottir og helse- og arbeidsminister Jevgeni Ossinovski. Foto: Maria Martens, UD
Minister med midler: Frank Bakke-Jensen signerer de nye samarbeidsprogrammene for Estland gjennom EØS-midlene. Her sammen med (fra venstre) Islands ambassadør i Helsingfors Kristin A. Arnadottir og helse- og arbeidsminister Jevgeni Ossinovski. Foto: Maria Martens, UD

Til sammen sju norske fagetater vil være involvert i gjennomføringen av EØS-midlene i Estland. Disse er ansvarlige for å rekruttere norske partnere til prosjektene: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Norges forskningsråd, Riksantikvaren og Senter for internasjonalisering av utdanning.

– Med dette bygger vi videre på og forsterker et allerede godt samarbeid mellom Norge og Estland. Det viser også at vi har en gjensidig interesse av å forsterke samarbeidet innenfor de sektorene avtalen gjelder, sier Bakke-Jensen

68 millioner euro, eller rundt 638 millioner kroner etter dagens kurs, er fordelt på til sammen sju samarbeidsprogrammer og fond:

 • Innovasjon og næringsutvikling (23 millioner euro)
 • Forskning og utdanning (7,1 millioner euro)
 • Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse (18 millioner euro)
 • Klima og miljø (6 millioner euro)
 • Sivilt samfunn (4 millioner euro)
 • Fond for anstendig arbeid (0,4 millioner euro)
 • Bilateralt fond (1,36 millioner euro)

Programmet for lokal utvikling omfatter blant annet helse, bekjempelse av vold mot kvinner, innsats for barn og unge og kultursamarbeid. Dette programmet skal bl.a. vektlegge tiltak som støtter opp under estiske myndigheters arbeid for å integrere den russisk-språklige minoriteten i landet.

I månedene fremover skal norske og estiske fagetater utvikle programmene, og først senere kommer de første åpne utlysningene av støtte til prosjektsamarbeid.

Fakta om EØS-midlene

 • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
 • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
 • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Estland mottar 68 millioner euro av denne potten.
 • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se vedlagte faktaark for oversikt over programmer som skal gjennomføres i Estland.