Historisk arkiv

Styrker samarbeidet med Hellas - signerte ny avtale om EØS-midler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Hellas signerte i dag en ny samarbeidsavtale om EØS-midler for til sammen 116,7 millioner euro. Jobbskaping og næringsutvikling blir et nytt, viktig satsingsområde. Avtalen bygger også videre på gode erfaringer innen asyl og migrasjon.

holte-charitsis-norge-hellas
Statssekretær Jens Frølich Holte (t.h.) og økonomi- og utviklingsminister Alexis Charitsis signerte den nye samarbeidsavtalen om EØS-midler. Foto: Emma Lydersen, UD

- Hellas er fortsatt et første stopp for mange migranter og flyktninger som ønsker seg til Europa. Å finne gode løsninger på denne utfordringen er et felles europeisk ansvar. Det er derfor viktig og riktig at Norge viderefører samarbeidet med Hellas i å takle en av de største utfordringene Europa står ovenfor i vår tid, sier EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland.

Utlendingsdirektoratet er norsk partner i asylprogrammet som retter seg spesielt mot enslige mindreårige og andre sårbare grupper. Det norske Wergeland-senteret er involvert i et prosjekt for anti-diskriminering og inkludering av flyktningbarn i gresk skole.

Næringsutvikling og innovasjon er et nytt og viktig satsingsområde i avtalen. Her blir Innovasjon Norge (IN) en sentral støttespiller. IN skal blant annet legge til rette for samarbeid mellom små og mellomstore norske og greske bedrifter som jobber innen grønn industri, blå vekst og IKT.

- Norge og Hellas deler mange økonomiske interesser, ikke minst innen skipsfart og maritime næringer. Det er positivt at EØS-midlene kan bidra til å styrke det allerede gode forholdet mellom våre to land. Avtalen gir gode muligheter også for norske bedrifter, sier EØS- og EU-minister Berger Røsland.

Siden 1994 har Norge bidratt til sosial og økonomisk utjevning i Hellas gjennom EØS-midlene. Fattigdomsbekjempelse og sosial inkludering av sårbare grupper er fortsatt kjerneområder. Den nye ordningen med EØS-midler viderefører det fattigdomsrettede arbeidet i Aten.

I tillegg bidrar Norge gjennom EØS-midlene til anti-korrupsjonstiltak og reform av offentlig sektor i Hellas.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Hellas mottar 116,7 millioner euro av denne potten.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se vedlagte faktaark for oversikt over programmer som skal gjennomføres i Hellas.