Historisk arkiv

- Innreisenekt til Russland sterkt beklagelig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er sterkt beklagelig at noen av medlemmene av Stortingets utenriks- og forsvarskomite ikke gis anledning til å besøke Russland, til tross for en invitasjon fra lederen av Føderasjonsrådets utenrikskomite, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksdepartementet leverte en tydelig protest til Russland gjennom diplomatiske kanaler umiddelbart etter at informasjonen om visum- og innreisenekt ble mottatt.

- Vi har protestert og fremført at vi finner den russiske beslutningen uberettiget og urimelig. Vi har oppfordret russiske myndigheter til å se på dette igjen og har hele tiden håpet at det ville være mulig å finne en løsning, siden det dreier seg om en offisiell invitasjon til lederen for utenriks- og forsvarskomiteen fra lederen for Føderasjonsrådets utenrikskomite, sier Brende.

- Utenriksdepartementet har i dag innkalt den russiske ambassadøren for å gjenta protesten. Møter mellom parlamentarikere er et viktig element i den politiske kontakten. Det planlagte besøket fra utenriks- og forsvarskomiteen ville ha bragt denne dialogen videre, sier utenriksministeren.

Begrunnelsen fra russiske myndigheter er at Norge har gjennomført EUs restriktive tiltak mot Russland og gjort tiltakene gyldige også for Svalbard. De restriktive tiltakene er fra norsk side begrunnet i de russiske folkerettsbruddene i Ukraina.

Utenriksdepartementet bistår rutinemessig stortingsrepresentanter med å søke visum i forbindelse med offisielle delegasjonsbesøk.

***

Pressemeldingen på russisk - (Запрет на въезд в Российскую Федерацию вызывает глубокое сожаление)