Forsiden

Historisk arkiv

Økt norsk innsats i sårbare stater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen øker norsk innsats og tilstedeværelse i ustabile land og områder i Europas sørlige nabolag. Norge skal opprette to nye ambassader i regionen, i Mali og Tunisia.

- Dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever at vi tilpasser de politiske verktøyene til nye utfordringer. Regjeringen vil derfor iverksette en strategi for økt norsk engasjement i sårbare stater og regioner i Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel, sier utenriksminister Børge Brende.

Behovet for å øke norsk innsats i Europas sørlige nabolag er en av hovedkonklusjonene i regjeringens melding til Stortinget om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Konflikt og svake statsstrukturer i sårbare stater skaper sikkerhetsutfordringer også for Europa. Vi må bistå disse landene for å bidra til en bedre hverdag for dem som bor der, og fordi økt stabilitet er i Norges interesse. Derfor har regjeringen besluttet å opprette nye norske ambassader i Mali og Tunisia, sier utenriksminister Brende.