Historisk arkiv

Svært bekymret over den humanitære situasjonen i Rakhine: - Myndighetene har særlig ansvar for å stoppe volden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi er svært bekymret over eskaleringen av volden og forverringen av den humanitære situasjonen for den muslimske minoriteten rohingya i delstaten Rakhine i Myanmar. Alle grupper må vise tilbakeholdenhet. Det tillegger landets øverste ledelse med Aung San Suu Kyi et særlig ansvar for å beskytte sivile mot overgrep, stoppe volden og gi nødlidende tilgang til humanitær bistand, sier utenriksminister Børge Brende.

Et høyt antall mennesker, flesteparten fra den muslimske minoriteten rohingya, er den siste tiden blitt drevet på flukt på grunn av vold. Myndighetene rapporterer at 400 mennesker skal ha blitt drept. Samtidig har humanitære organisasjoner måttet trekke personell ut av området på grunn av sikkerhetshensyn og statlige restriksjoner.  

Situasjonen for minoriteter i delstaten Rakhine har vært krevende i mange år. Utenriksministeren tok selv opp den alvorlige situasjonen da han møtte Aung San Suu Kyi i Myanmar i juli. 

- Det er svært alvorlig at humanitære aktører nå har måttet redusere eller stanse bistanden til sivile i en akutt situasjon. Vi vil gjenta budskapet om å slippe til de humanitære aktørene i vår kontakt med myndighetene i Myanmar, sier Brende.  

Den rådgivende kommisjonen for Rakhine, ledet av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, la nylig frem sin endelige rapport med anbefalinger om tiltak. Norge har bidratt med støtte til kommisjonen, som Brende også møtte under sitt besøk.  

- Situasjonen i Rakhine kan ikke løses gjennom vold. Det er positivt at Myanmars myndigheter har uttrykt vilje til å gjennomføre anbefalingene i denne rapporten. Utviklingen de siste dagene viser hvor viktig dette er. Fra norsk side er vi rede til å bistå Myanmars myndigheter i dette arbeidet, sier Brende.  

Han annonserte i dag økt norsk støtte til humanitær hjelp til sårbar sivilbefolkning i Rakhine.

- Vi trapper nå opp støtten til humanitær innsats med 15 millioner kroner. Vi er i løpende kontakt med aktører som har tilgang og kapasitet til å hjelpe i dette området, sier Brende. 

Norge støtter blant andre Verdens Matvareprogram (WFP), som siden midten av juli har måttet stoppe utdeling av mat til sårbar befolkning i Rakhine. Ifølge WFP har 250.000 personer i nordlige og sentrale områder av delstaten nå ikke lenger regelmessig tilgang på mat. Norge har gjennom flere år støttet humanitær innsats i området, deriblant Flyktninghjelpens arbeid for utdanning og husly for internt fordrevne personer, arbeid for å motvirke menneskehandel, samt prosjekter for å bygge dialog og relasjoner på tvers av etniske og religiøse skillelinjer.

Situasjonen i Rakhine har eskalert kraftig etter 25. august, da væpnede opprørere startet et angrep på sikkerhetsstyrker. Norge har fordømt dette angrepet.