Historisk arkiv

Regjeringen øker støtten til kvinnehelse og trygg abort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge er ledende på innsatsen for global helse og blant de største giverne til likestilling og kvinnehelse. Regjeringen styrker satsingen på familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner, sammenliknet med 2016. Vi kommer til å fortsette å være en pådriver for kvinnehelse internasjonalt. I en tid der denne agendaen er under press er felles innsats særlig viktig, sier statsminister Erna Solberg.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør om lag 47.000 kvinner hvert år som følge av farlige aborter, og nær sju millioner kvinner trenger medisinsk behandling som følge av utrygg abort. Mer enn 225 millioner kvinner ønsker tilgang til prevensjon, men har ikke dette i dag. 

- Vi vil bidra til å sikre at organisasjoner som arbeider for sikre aborter og reproduktiv helse kan fortsette sitt viktige arbeid internasjonalt. Regjeringen støtter Nederlands initiativ «Hun bestemmer», og vil sammen med andre likesinnede land føre opp våre bidrag på «Hun bestemmer» sin hjemmeside. Vi har tatt initiativ til tett dialog med de andre nordiske landene om økt satsing for å motvirke bortfallet av amerikansk finansiering; en reduksjon vi vet vil ramme jenter og kvinner i utviklingsland hardest, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringens økte satsing vil gå til frivillige organisasjoner som er effektive og oppnår gode resultater. Norad vil foreta en egen utlysning av midler, der dokumentasjon av kunnskap, resultater og erfaring vil stå sentralt. Regjeringen vil også øke støtten til FNs befolkningsfond (UNFPA) som arbeider med reproduktive helsespørsmål for kvinner som lever i fattigdom, krise og konflikt.