Historisk arkiv

Økt støtte til arbeidet for religiøse minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Religiøse minoriteter er sårbare i krig og konflikt og overrepresentert i gruppen av ekstremt fattige. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge ytterligere ti millioner kroner til dette arbeidet, sier utenriksminister Børge Brende.

Tilleggsbevilgningen vil bidra til å mobilisere internasjonale partnere og fagmiljøer som arbeider med beskyttelse av religiøse minoriteters rettigheter.

- Religiøse minoriteter blir i mange land utsatt for forfølgelse og drap, noe som har skjedd med de irakiske jesidiene og koptere i Egypt. Det er viktig å bidra til systemer for tidlig varsling av organiserte overgrep og tiltak som kan redusere menneskelige lidelser, sier Brende.

- Skal situasjonen for religiøse minoriteter bli bedre, må statene respektere tros- og livssynsfriheten. Nå går utviklingen dessverre i feil retning i mange regioner, og regjeringen vil derfor forsterke sin innsats og få andre land med på laget, sier Brende.

I gjennomføringen av bærekraftsmålene er det viktig å rette oppmerksomheten mot de mest sårbare gruppene. Minoritetenes rettigheter, ikke minst de religiøse, er sentrale for å kunne nå FNs bærekraftsmål.

- Regjeringen vil styrke arbeide med religiøse minoriteters rettigheter innen bistandspolitikken for å kunne nå målsettingene i FNs bærekraftsmål. Dette er en av konklusjonene i den nylig fremlagte stortingsmeldingen om utviklingspolitikken, sier Brende.