Historisk arkiv

Regjeringen øker støtten til seksuell og reproduktiv helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge er blant de største giverne til likestilling og kvinnehelse, samtidig vet vi at behovene er store. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke Norges støtte til seksuell og reproduktiv helse med ytterligere 32 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Tidligere i år økte regjeringen støtten til seksuell og reproduktiv helse med 85 millioner kroner. Med dagens forslag vil økningen være på 117 millioner kroner sammenliknet med 2016.

Støtten vil gå til FNs befolkningsprogram (UNFPA) og internasjonale frivillige organisasjoner. Med dette bidrar regjeringen til at UNFPA forblir en sterk og relevant aktør globalt og på landnivå. Norge bidrar også med betydelige midler til UNFPAs innsats i områder hvor det er humanitær krise, blant annet i Syria og nabolandene.

- Norge fortsetter å være en pådriver for kvinnehelse internasjonalt. Ifølge Verdens helseorganisasjon dør nær 47.000 kvinner hvert år som følge av farlige aborter, og 225 millioner jenter og kvinner har ikke tilgang til prevensjon. Innsatsen for kvinnehelse er særlig viktig i en tid der vi ser at tidligere oppnådde resultater og videre fremgang er under press, sier utenriksminister Brende.

- Seksuelle og reproduktive helsetjenester er viktig for at jenter og kvinner skal kunne planlegge svangerskap, ta utdanning og delta i arbeidslivet. Bedret kvinnehelse styrker kvinners muligheter for økonomisk og politisk deltakelse, og er avgjørende for å bekjempe fattigdom og skape utvikling, sier Brende.