Historisk arkiv

Øker satsingen mot sult med nær en milliard kroner i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke den humanitære innsatsen med 274 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

- Økningen vil særlig gå til Jemen, Sør-Sudan, Somalia og det nordøstlige Nigeria som nå rammes av en sultkatastrofe som omtales som den verste i FNs historie. Det må responderes raskt for å redde liv og unngå at situasjonen går fra vondt til verre. Det nye forslaget vil bringe den totale ekstraordinære norske humanitære bistanden til de fire sultkatastrofene opp til nær en milliard så langt i 2017, sier utenriksminister Børge Brende.

FN har bedt om 4,4 milliarder dollar til sultkrisene i Jemen, Sør-Sudan, Somalia og det nordøstlige Nigeria. Norge har allerede bidratt med 673 millioner kroner så langt i 2017 og er dermed en betydelig bidragsyter. Dette bidraget økes nå betydelig.

- Alle de fire landene er preget av væpnede konflikter og angrep som rammer sivilbefolkningen. Ved rask livreddende nødhjelp kan verdenssamfunnet bidra til å redusere omfanget av en varslet katastrofe, men det må parallelt arbeides med å finne politiske løsninger for å unngå at situasjonen forverres ytterligere, sier Brende.

- Om lag 20 millioner mennesker har behov for akutt nødhjelp i de fire landene som er rammet av sult. FN og humanitære organisasjoner har fått inn under en tredjedel av midlene som kreves. Det internasjonale samfunnet må stille opp, sier Brende.

Norske midler går til humanitær innsats gjennom FN-organisasjoner, Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner. Norges humanitære støtte har fokus på livreddende nødhjelp, som mat, rent vann, husly, beskyttelse og grunnleggende helsetjenester.

Om lag 220 millioner kroner av økningen på det humanitære budsjettet på 274 milioner vil gå til de fire landene som rammes av sult. Det vurderes også bidrag til noen av de langvarige, underfinansierte krisene som nå havner i skyggen av de største og mest akutte krisene.

Norge er blant de største bidragsyterne til FNs nødhjelpsfond Cerf som er en viktig kanal for å sikre at hjelpen kommer raskt frem ved akutte humanitære kriser. Norge bidrar også med humanitære midler og langsiktig bistand gjennom FN og Verdensbanken.