Historisk arkiv

Svært bekymret for beslutning om Jerusalem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er svært bekymret for at den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad kan bidra til økt ustabilitet i regionen og føre partene lengre vekk fra forhandlingsbordet. Utestående spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere må løses gjennom forhandlinger. Dette gjelder ikke minst Jerusalems status, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Usikkerheten rundt den amerikanske kunngjøringen har de siste dagene ført til sterke politiske reaksjoner regionalt og internasjonalt. Jerusalems status er komplisert fordi to folk gjør krav på byen som sin hovedstad. Byen har hellige steder for både kristne, jøder og muslimer. Den er universell og svært symbolsk viktig.

– Det haster å få i gang reelle forhandlinger mellom partene. Norge vil fortsatt støtte arbeidet med å fremforhandle en to-statsløsning, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

– Bare en fremforhandlet to-statsløsning kan bidra til varig fred mellom partene. Det er derfor viktig at president Trump støttet to-statsløsningen og understreket at Jerusalem-spørsmålet må løses gjennom forhandlinger, sier utenriksministeren.

I 1995 vedtok Kongressen å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem og å anerkjenne sistnevnte som Israels hovedstad. Siden den gang har amerikanske presidenter undertegnet en fritaksdokument (waiver) hver sjette måned, som utsetter anerkjennelsen av Jerusalem og setter flyttingen av ambassaden på vent.