Historisk arkiv

Styrker samarbeidet med Tsjekkia på viktige områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Tsjekkia signerte i dag en ny samarbeidsavtale om fordeling av EØS-midler for perioden 2014-2021. Den nye avtalen omfatter forskning og utdanning, klima og miljø, menneskerettigheter og kultur.

- Denne avtalen er en milepæl i det allerede gode og tette forholdet Norge har til Tsjekkia. Den gir oss muligheter til å videreutvikle eksisterende samarbeid og utveksle kunnskap og kompetanse på viktige områder som er av felles interesse, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Tsjekkia avtale
Avtalen ble signert av statssekretær Elsbeth Tronstad og fungerene statssekretær (Acting State Secretary and Head of the Minister's Office, Ministry of Finance) Milena Hrdinkova. Foto: Emma Lydersen, UD

Forskning er et viktig satsingsområde i den nye avtalen med Tsjekkia. Forskningsrådet skal spille en sentral rolle sammen med det tsjekkiske teknologirådet (TACR) i gjennomføringen av dette programmet. De vil jobbe for å utnytte og utvikle tette kontakter med næringslivet.

Et annet viktig forskningsområde som avtalen legger vekt på, er karbonfangst og lagring. Klima- og miljøtiltak, inkludert klimatilpasning og biodiversitet er også høyt prioritert. Kultursatsingen står sentralt i den nye avtalen, både kulturutveksling og støtte til tiltak som fremmer rom og jødisk kulturarv. På feltet menneskeretter er det fokus på anti-diskriminering, vold i nære relasjoner og integrering av rom.

Til sammen 184,5 millioner euro, eller rundt 1,7 milliarder kroner etter dagens kurs, er fordelt på til sammen elleve programmer:

 • Forskning og utdanning (30,0 millioner euro)
 • Utdanning (6,0 millioner euro)
 • Sosial dialog (0,89 millioner euro)
 • Helse (14,0 millioner euro)
 • Klima og miljø (30,0 millioner euro)
 • Kultur (28,0 millioner euro)
 • Godt styresett (5,0 millioner euro)
 • Menneskerettigheter, integrering av rom og vold i nære relasjoner (19,0 millioner euro)
 • Sivilt samfunn (15,0 millioner euro)
 • Kriminalomsorg og internasjonalt politisamarbeid (11,0 millioner euro)
 • Bilateralt fond (3,69 millioner euro)

Åtte norsk fagetater er involvert i gjennomføringen av programmene.

Fakta om EØS-midlene

 • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
 • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
 • EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se vedlagte faktaark for en oversikt over hvordan EØS-midlene skal gjennomføres i Tsjekkia.