Historisk arkiv

Historisk arkiv

Aksjon mot syriske kjemiske våpen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Verden har stått samlet i fordømmelsen av kjemiske våpen siden grusomhetene under første verdenskrig. Frankrike, Storbritannia og USA sin aksjon mot Syria i natt er et klart signal om at bruken av slike våpen har konsekvenser. Fra norsk side forstår vi bakgrunnen for nattens aksjon. Enhver bruk av kjemiske stridsmidler er forbudt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Frankrike, Storbritannia og USA har i natt gått til en begrenset aksjon mot mål i Syria. Aksjonen er rettet mot det syriske regimets kjemivåpenkapasitet. Målsettingen for aksjonen er å forhindre produksjon, spredning og bruk av kjemiske stridsmidler. Landene oppgir at bakgrunnen for aksjonen er det syriske regimets gjentatte bruk av kjemiske stridsmidler mot egen befolkning, nå senest i Douma 7. april.

- Aksjonen må også sees i lys av Sikkerhetsrådets tydelige pålegg til Syria fra 2013 om å destruere sitt kjemiske våpenprogram. Regimets gjentatte bruk av kjemiske våpen mot egen befolkning er i direkte strid med Sikkerhetsrådets klare pålegg. Sikkerhetsrådet har gjentatte ganger understreket at bruken av kjemiske våpen i Syria utgjør en trussel mot  internasjonal fred og sikkerhet, og at de som står bak må holdes ansvarlige, sier utenriksministeren.

- Det er sterkt beklagelig at FNs sikkerhetsråd er handlingslammet i spørsmålet om kjemiske våpen i Syria. Russland la denne uken nok en gang ned veto mot å etablere en uavhengig undersøkelsesmekanisme, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

- Tross nattens angrep er det viktig at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) sitt ekspertteam - som har reist til Syria - får full tilgang til å gjennomføre en uhildet undersøkelse, sier Eriksen Søreide.

- Jeg vil sterkt støtte anmodningen fra FNs generalsekretær om at alle medlemsstater er tilbakeholdende og avstår fra handlinger som bidrar til eskalering av situasjonen eller forverrer det syriske folkets lidelser, sier utenriksministeren.