Historisk arkiv

Norsk reaksjon på bruk av nervegass i Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Bruken av nervegass i Salisbury er svært alvorlig. Dette er det første gang kjemivåpen er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. En slik hendelse må få konsekvenser. Her står Norge sammen med Storbritannia, allierte, partnere og naboland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Jeg er svært bekymret for at terskelen for bruk av masseødeleggelsesvåpen ser ut til å senkes. Det er avgjørende at vi opprettholder den felles internasjonale holdningen mot bruk av slike våpen, sier utenriksministeren.

Fra norsk side har vi full tillit til den britiske etterforskningen og legger den britiske regjeringens vurderinger til grunn. Denne peker tydelig mot russiske myndigheter. Russland har heller ikke bidratt til å opplyse saken eller svare på britiske spørsmål.

- På grunnlag av en bred vurdering - der også reaksjoner fra allierte og partnere har inngått - har vi i dag besluttet å anmode én diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo om å forlate landet. Dette er blitt formidlet til Russlands ambassadør i Oslo. Med denne beslutningen viser Norge solidaritet med Storbritannia og står på linje med allierte og partnere i en felles reaksjon på Russlands rolle i denne hendelsen, sier Eriksen Søreide.

- Vi har, i likhet med europeiske partnere og allierte, uttrykt solidaritet med og støtten til Storbritannia i denne saken. Jeg har også formidlet dette direkte i samtaler med utenriksminister Boris Johnson.