Historisk arkiv

Norge oppretter ambassade i Georgia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det er besluttet å opprette norsk ambassade i Georgias hovedstad Tbilisi.

– Georgia er et av våre prioriterte partnerland i Eurasia-regionen. Landet har gjennom mange år stått for en positiv reformkurs, noe som også har brakt landet tettere inn i europeisk og euroatlantisk samarbeid. Det er ut fra en samlet vurdering av norske interesser, og våre forbindelser med landene i Sør-Kaukasus, at Norge nå oppretter ambassade i Georgia. Med fast nærvær i Tbilisi vil vi også ha et godt utgangspunkt for å følge utviklingen i regionen som helhet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ambassaden i Baku nedlegges. Forholdet til Aserbajdsjan vil bli ivaretatt gjennom sideakkreditering fra ambassaden i Ankara. Det tas dessuten sikte på å opprette et honorært generalkonsulat i Baku.

Endringen i Norges representasjon i Sør-Kaukasus iverksettes i løpet av 2019.