Historisk arkiv

Digital strategi for utviklingspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Verdensbanken slår fast at vi ikke vil nå bærekraftsmålene innen 2030 uten å ta i bruk ny teknologi i utviklingssamarbeidet. Dette er utgangspunktet for at regjeringen har utarbeidet en ny digital strategi for utviklingspolitikken, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Astrup lanserte i dag den første digitale strategien for norsk utviklingspolitikk. Formålet med strategien er å få bedre resultater og mer effektiv utviklingshjelp gjennom systematisk og målrettet bruk av digitale hjelpemidler.

– Norge er blant verdens mest digitaliserte samfunn og har mye å bidra med i dette arbeidet. Vi har ledende kunnskapsmiljøer, et bredt spekter av IKT-bedrifter og mange eksempler på vellykket teknologiutvikling. Men vi har ikke klart å utnytte teknologien slik at mennesker i verdens fattigste land får glede av den. Nå må vi bruke de digitale virkemidlene til å gi bedre og mer effektiv utvikling for verdens fattige, sier Astrup.

– Målet med strategien er at flere mennesker skal få et bedre liv med mulighet til å realisere sine drømmer. Griper man mulighetene ny teknologi gir, kan utviklingsland hoppe over dyr, analog infrastruktur. Skal vi lykkes med dette, må vi trekke på den kompetansen som blant annet norsk næringsliv, sivilsamfunn og akademia besitter, sier Astrup.

Digitale løsninger kan bidra til at fattige land oppnår økt utvikling og gjør det lettere å nå bærekraftsmålene innen 2030.

– Digitale hjelpemidler kan få enorm betydning for verdens fattige. En mobiltelefon gjør for eksempel at barn på flukt kan lære å lese. Men den nye teknologien er ikke bare en mulighet for utviklingslandene. Det er også en mulighet for norsk næringsliv som er godt posisjonert til å hevde seg i de nye, fremvoksende markedene som oppstår, sier Astrup.

Involvering av privat næringsliv, akademia og sivilt samfunn står derfor sentralt i strategien.

Flere norske aktører har allerede tatt i bruk ny teknologi for å bidra til utvikling. Satellittdata brukes i overvåking av avskoging og ved kartlegging av katastrofer. Meteorologisk Institutt bidrar til at søsterorganisasjoner i utviklingsland kan bruke data i værvarslingen. Yr.no tilbyr vær- og flomvarslingstjenester, som også brukes i utviklingsland. Yara tilbyr gratis mobilapplikasjoner for bønder som ønsker å identifisere hvilke næringsstoffer plantene trenger, og Telenor har brukt mobilteknologi til å fremme utvikling og gi nye muligheter til fattige. Den digitale innsatsen i utviklingsarbeidet har imidlertid vært for fragmentert frem til nå.

– Jeg ser frem til å samarbeide med norske fagmiljøer om å omsette strategien til handling som betyr noe for de menneskene som trenger det mest. Teknologirevolusjonen har gitt oss mange nye muligheter, og nå må den utnyttes for å gi bedre resultater og mer effektiv utviklingshjelp, sier utviklingsministeren.