Historisk arkiv

Regjeringen øker den humanitære støtten til Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Som følge av den akutte humanitære situasjonen i Gaza gir Norge ytterligere 15 millioner kroner i humanitær bistand til Gaza. Pengene skal brukes på medisiner, medisinsk utstyr og bidra til økt behandlingskapasitet på sykehusene i Gaza.

Ifølge FN har minst 128 palestinere mistet livet, 13.000 er såret og over 3600 har skuddskader. Et stort antall av de sårede er under 15 år. En palestinsk helsearbeider er blant de drepte og 240 helsearbeidere er skadd. Situasjonen på sykehusene i Gaza er akutt, de mangler medisiner, medisinsk utstyr og kirurgisk kapasitet.

- Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter og at helsearbeidere rammes når de gjør jobben sin. Jeg er svært bekymret over den kritiske humanitære situasjonen i Gaza og det høye antallet drepte og sårede. Det er avgjørende at sykehusene i Gaza settes i stand til å behandle de skadde, at medisinsk utstyr blir transportert inn og at helsearbeidere sikres adgang til å behandlede skadde uten selv å risikere livet, sier utenriksministeren Ine Eriksen Søreide.

Bevilgningen på 15 millioner fra det humanitære budsjettet vil styrke sykehusenes evne til å håndtere merbelastningen fra den store pågangen av sårede. Midlene vil bli fordelt gjennom Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Norwac, som har kirurgisk kompetanse og særlige forutsetninger for å respondere i denne situasjonen. Med denne tildelingen er total humanitær bistand til Palestina så langt i år 59 millioner kroner.

- Som leder av giverlandsgruppen AHLC arbeider Norge sammen med FN, EU, Egypt og partene for å bedre den kritiske situasjonen i Gaza. Det er særlig viktig å sikre bedre forsyning av vann, strømforsyning og bidra til at humanitær hjelp kommer inn. Vi arbeider også for å bedre tilgangen for personer og varer inn og ut av Gaza, sier utenriksministeren.