Historisk arkiv

Norge overtar presidentskapet for Minekonvensjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge overtar presidentskapet for den internasjonale Minekonvensjonen 30. november. - Under vårt presidentskap vil vi sette søkelys på den store faren anti-personellminer og eksplosiver utgjør for sivile i mange land og på de store sosiale og økonomiske konsekvensene dette har, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er blant de fem største givere til global mineinnsats. I 2018 bidrar Norge med over 325 millioner kroner til kartlegging og rydding i 18 land.

- Minekonvensjonen er sannsynligvis den meste vellykkede nedrustningsavtalen i nyere tid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Siden Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo i1997, har 164 land forpliktet seg til å avstå fra produksjon, bruk og lagring av slike våpen. 53 millioner lagrede miner er ødelagt, og store landområder ryddes for landminer hvert år.

- Det er samtidig urovekkende at ikke-statlige, væpnede aktører nå tar i bruk forbudte våpen i stort omfang, ofte i form av hjemmelagde landminer. Dette er særlig tydelig i Syria, Irak og Afghanistan, men også i en rekke andre konfliktområder, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

2017 var det tredje året på rad med svært høyt antall registrerte drepte og sårede på grunn av landminer.

- Nesten 90 prosent av alle mennesker som ble registrert drept og såret som følge av landminer i fjor, var sivile. Nesten halvparten var barn. Vi må beskytte mennesker bedre mot disse forbudte våpnene, sier utenriksministeren.

- Minerydding er en viktig del av norsk humanitær innsats. Den er ofte en forutsetning for å sikre at nødhjelp kommer frem, at flyktninger og fordrevne kan vende tilbake til sine hjem, og at gjenoppbygging kan begynne, sier Eriksen Søreide.

Mange rammede land sliter fortsatt med ettervirkningene av konflikter som ble avsluttet langt tilbake i tid.

- Landminer og klaseammunisjon fortsetter å spre ødeleggelse og hindre enhver form for utvikling lenge etter at konflikten er over, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

De fleste minerammede land er lavinntektsland og er avhengig av internasjonal støtte til å rydde landminer.

- Norsk støtte til kartlegging og rydding av mineforurensede landområder er et viktig bidrag til utvikling og hevet levestandard i svært mange land. Landområder som ryddes og overleveres til lokalsamfunn kan tas i bruk til jordbruk, turisme og byutvikling, fortsetter utviklingsministeren.

Norge overtar som presidentskap for minekonvensjonen etter Afghanistan, som er et av de mest minerammede land i verden.