Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Økt støtte til Kunnskapsbanken i Norad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen foreslår å øke støtten til skatterelatert bistand med 13 millioner gjennom Kunnskapsbanken i Norad. Beløpet inngår i opptrappingen for å doble støtten til «skatt for utvikling» innen 2020, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen foreslår å øke støtten til faglig samarbeid fra 428,6 millioner kroner til 441,6 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

- Å styrke utviklingslandenes egen evne til å skaffe seg skatteinntekter er viktig for å finansiere utvikling. Norge har mye å bidra med på dette feltet. Det er et økende behov for og etterspørsel etter faglig samarbeid knyttet til skatt og en rekke andre områder hvor Norge har relevant erfaring og kompetanse. Målet er at land på sikt skal bli uavhengige av bistand, sier utviklingsministeren.

På konferansen i Addis Abeba i 2015 om finansiering for utvikling, forpliktet Norge seg til å doble skatterelatert bistand innen 2020 – fra 134 millioner kroner i 2015 til 268 millioner kroner i 2020. Dette løftet står regjeringen ved, og følger derfor opp med midler i revidert nasjonalbudsjett.

- Norge er et rikt land. Ikke bare når det gjelder penger, men også kunnskap. Gjennom Kunnskapsbanken kan vår kompetanse komme flere til gode. Skatteetaten skal for eksempel bidra med faglig bistand og kapasitetsutvikling. Skattedirektoratet har etablert et sekretariat for skattebistand.

Kompetente statlige etater innen områder som skatt, olje, gass, fornybar energi, fiskeri, likestilling, forskning, høyere utdanning og statistikk er involvert i faglig samarbeid. Kunnskapsbanken skal styrke og samordne faglig samarbeid med utvalgte land på disse områdene, der Norge har relevant og etterspurt kompetanse.