Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Økt bevilgning til arbeidet for ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen foreslår å øke støtte til sivilt samfunns internasjonale innsats for fremme av menneskerettigheter med ti millioner kroner. Økningen vil gå til styrket innsats for ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til menneskerettigheter med ti millioner kroner til totalt 370 millioner i 2018.

- Vi ser dessverre i dag at menneskerettighetene er under press både på vårt eget kontinent og i verden for øvrig. Det er derfor viktig å opprettholde innsatsen for de felles og universelle verdiene som menneskerettighetene utgjør, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

- Økningen er i tråd med Jeløya-erklæringen, som tar sikte på å styrke arbeidet for menneskerettigheter, både gjennom internasjonale fora, utviklingspolitikken og støtte til utviklingen av sivilsamfunn. Videre fortsetter regjeringen opptrappingen av innsatsen for tros- og livssynsfrihet, sier utenriksministeren.

2018 er et jubileumsår for flere viktige gjennombrudd på menneskerettighetsområdet: Verdenserklæringen for menneskerettighetene fyller 70 år, og erklæringen om forsvar av menneskerettighetsforkjempere er 20 år.