Historisk arkiv

Presseinformasjon

Regjeringen Solberg

Utenriksministeren leder møte i giverlandsgruppen for Palestina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide leder tirsdag 30. april møte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC). EUs høyrepresentant Federica Mogherini er vert for møtet, som finner sted i Brussel. På møtet deltar blant andre den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh, representanter for israelske myndigheter, FNs spesialutsending Nickolay Mladenov og givere.

- Jeg er bekymret for konflikten mellom Israel og Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) om de finansielle overføringene. Det er allerede iverksatt store kutt i det offentlige tjenestetilbudet på palestinsk side. Dersom situasjonen fortsetter, kan den innebære en trussel for PAs eksistens, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

De finansielle overføringene mellom Israel og Den palestinske selvstyremyndigheten blir et sentralt tema på møtet. Siden mars har israelske myndigheter som svar på den palestinske fangelønnsordningen og på grunnlag av en lov vedtatt av det israelske parlamentet, holdt tilbake deler av de månedlige overføringene som de krever inn på vegne av palestinske myndigheter. I henhold til Oslo-avtalene skal israelske myndigheter tilbakeføre disse midlene til PA. Palestinske myndigheter har besvart den israelske beslutningen med å nekte ta imot overføringene i sin helhet, overføringene utgjør omlag to tredjedeler av PAs samlede inntekter.

- Møtet i Brussel kommer til å preges av at samarbeidsklimaet mellom partene nå er i en krevende fase. Jeg oppfordrer på det sterkeste partene til å finne en løsning på uenigheten, sier Eriksen Søreide.

Den humanitære situasjonen i Gaza er prekær. Behovet for bedre elektrisitets- og vannforsyning og å få varer inn i Gaza vil også være sentrale tema på møtet.

- AHLC er det eneste internasjonale forumet hvor palestinske og israelske myndigheter deltar i dialog med giverne og det internasjonale samfunnet om å styrke det økonomiske samarbeidet og palestinsk statsbygging. Dette er forutsetninger for en forhandlet to-statsløsning, sier utenriksministeren. 

Giverlandsgruppen for Palestina ble etablert i 1993 etter den første Oslo-avtalen og har som mål å legge det institusjonelle og økonomiske grunnlaget for en forhandlet to-statsløsning.

Møtet finner sted fra klokka 14 til 16 tirsdag 30. april i Berlaymont-bygningen i Brussel. Utenriksministeren og Federica Mogherini møter pressen klokka 13.45. Utenriksministeren vil også være tilgjengelig for pressen etter møtet, klokka 16.00.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mobil +47 922 84 752 (med på reisen).