Historisk arkiv

Presseinformasjon

Fem statsråder lanserer ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fredag 11. januar vil utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Nikolai Astrup, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland samt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara legge fram Norges nye handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet.

- Norges nye handlingsplan gir et tydelig politisk signal om at regjeringen vil fremme kvinners deltakelse og innflytelse, rettigheter og behov i alt freds- og sikkerhetsarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Målet for den nye handlingsplanen er at kvinners rettigheter, behov og prioriteringer skal ivaretas i all norsk innsats for sikkerhet og fred.

Norge var et av de aller første landene i verden som utviklet en slik handlingsplan i 2006. Handlingsplanen som legges fram 11. januar er den fjerde i rekken, og gjelder for 2019 – 2022. Fem statsråder står bak planen, og Utenriksdepartementet koordinerer den nasjonale innsatsen. Alle fem vil delta på lanseringen, og de vil ha en samtale om tematikken og svare på spørsmål fra salen.     

Tid: Fredag 11. januar kl. 14.00
Sted: Nobels fredssenter, Rådhusplassen / Brynjulf Bulls plass 1, Oslo

Presse som ønsker å delta, bes sende en e-post til Kari.Eken.Wollebaek@mfa.no  innen torsdag 10. januar. 

Pressekontakt: Kari Eken Wollebæk, mobil 928 27 327

Nett-tv Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

Se sendingen her

Se sendingen her