Historisk arkiv

Presseinformasjon

Internasjonal konferanse om Minekonvensjonen 25.-29. november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Verden har kommet langt i å utrydde miner, men dessverre er vi fortsatt et godt stykke unna målet om en minefri verden. Stadig flere sivile lemlestes og drepes som følge av ny bruk av forbudte våpen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 25. november åpner hun den internasjonale tilsynskonferansen for Minekonvensjonen.

Konferansen arrangeres av Utenriksdepartementet og finner sted i Oslo 25.-29. november. Blant deltakerne er ministre, sivilsamfunnsorganisasjoner og mennesker som er blitt rammet av miner, samt høynivårepresentanter fra FNs høykommissær for flyktninger, FNs barnefond og Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Konferansen åpnes i Oslo Rådhus 25. november med deltakelse av blant andre kronprins Haakon, Minekonvensjonens spesialutsendinger prinsesse Astrid av Belgia og prins Mired Bin Raad Bin Zeid Al Hussein av Jordan, samt utenriksminister Eriksen Søreide.

- Etter mange år med vellykket innsats og et synkende antall mennesker som blir skadd og drept av anti-personell-miner, har utviklingen de siste årene gått i negativ retning. Vi er spesielt bekymret over at ikke-statlige grupper tar i bruk hjemmelagde miner i stor skala for å terrorisere sivilbefolkningen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Dette har ført til et stigende antall sivile drepte i konfliktene i Afghanistan, Syria, Irak, Øst-Ukraina og Jemen. På verdensbasis ble 6897 sivile registrert drept og skadd i 2018, i tillegg til at svært mange hendelser aldri blir registrert, ifølge Landmine Monitor.

- Målet med konferansen er å enes om en ny femårig handlingsplan for å øke den internasjonale innsatsen mot anti-personellminer. Dersom minerydding blir prioritert og får de nødvendige ressursene, vil langt flere land kunne erklære seg minefrie i løpet av kort tid. Norge oppfordrer regjeringer i minerammede land, FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner til å øke beskyttelsen av mennesker mot slike våpen, som fortsetter å lemleste og ta liv lenge etter at konflikter er over, sier utenriksministeren.

Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo 18. september 1997. Konvensjonen har i dag 164 medlemsland, der 31 medlemsland har erklært seg minefrie. 52 millioner lagrede anti-personellminer, hver med potensiale til å lemleste eller ta liv, er hittil blitt destruert som følge av Minekonvensjonen.

Norge har bidratt til minerydding i 25 år og er ett av de fem største giverland til humanitær mineinnsats med 345 millioner kroner  i støtte til minerydding i 20 land i 2019. Norge har i år presidentskapet for Minekonvensjonen, ved ambassadør Hans Brattskar ved Norges FN-delegasjon i Genève.

Konferansen er åpen for media. For akkreditering, se her.