Historisk arkiv

Presseinformasjon

Utviklingsministeren til Nepal 4.-7. november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein reiser til Nepal 4.-7. november for politiske møter, for å delta på en internasjonal sult-konferanse og for å besøke norsk-støttede prosjekter i landet.

Ulstein skal blant annet delta på den store internasjonale konferansen Scaling Up Nutrition. Han vil etter planen møte Nepals statsminister, utenriksminister og finansminister og følge opp den norske bistanden til landet.

- Denne reisen har flere formål. Den vil gi meg mulighet til å snakke om vår nye handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk, som ble lansert i sommer. Reisen gir også en viktig anledning til dialog med myndighetene og andre partnere i Nepal, som er ett av Norges partnerland i utviklingspolitikken, sier Ulstein.

Nepal er inne i en avgjørende periode, etter fredsavtalen og grunnlovsprosessen, der de skal få den nye føderale statsstrukturen til å lykkes. Samtidig har de mål om å sikre inkluderende utvikling i ett av verdens fattigste land. Norge har støttet arbeidet med å bygge opp lokale myndighetsstrukturer.

- Jeg gleder meg til å møte lokale folkevalgte som kan fortelle meg hvordan dette arbeidet går. Dessuten er dette en anledning til å hente innspill og inntrykk til implementering av strategien for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer, som vi skal lansere senere i høst, sier Ulstein.

Norges langsiktige utviklingssamarbeid med Nepal er fokusert på grunnutdanning for alle, ren energi og styresett. Ulstein vil besøke flere norsk-støttede prosjekter, blant annet en klimasmart landsby. Norge støtter også forskning på klimaendring, klimatilpasning, matsikkerhet, ernæring og luftforurensning. Deler av den norske bistanden er rettet mot kvinner, marginaliserte og sårbare grupper.

Utviklingssamarbeidet går langt tilbake. Allerede på 1970-tallet ble norske bistandsmidler brukt til å bygge opp vannkraftanlegg i landet. Det er gitt støtte gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner siden midten av 60-tallet. Norge har også vært engasjert med støtte til fredsprosessen, inkludert i demobiliseringen av maoistsoldatene, og til prosessen med å lage ny grunnlov og valgsystem.

Norges samlede bilaterale bistand til Nepal var på 267,3 millioner kroner i 2018.

- Regjeringen er opptatt av å nå de aller mest sårbare og marginaliserte gruppene. Dette er en sentral del av arbeidet i Nepal. Jeg ønsker økt innsats for personer med funksjonsnedsettelse og for å bekjempe moderne slaveri og skadelige skikker, sier Ulstein.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde(med på reisen), ane.lunde@mfa.no, mob.: 976 71 250