Historisk arkiv

Presseinformasjon

Statssekretær Jakobsen til guvernørmøte i Afrikabanken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Aksel Jakobsen deltar på møte i Afrikabanken 31. oktober, som finner sted i Abidjan i Elfenbenskysten. Jakobsen kommer direkte fra Niger, der han har besøkt flere prosjekter støttet av Utenriksdepartementet.

Målet med møtet i den afrikanske utviklingsbanken er å fatte et formelt vedtak om kapitaløkning. Bankens mandat er å bidra til økonomisk og sosial utvikling, og den er en av de viktigste kanalene for norsk langsiktig bistand til lavinntektsland i Afrika.

- Norge tar sikte på å øke støtten og bidra med om lag 2,6 milliarder kroner de neste tre årene. Norge har i forhandlingene om kapitaløkning lagt vekt på at banken i enda større grad må nå de mest sårbare gruppene gjennom sine prosjekter. Vi er bekymret over nye gjeldsproblemer i mange afrikanske land, og ønsker også å bidra til at Afrikabanken i årene fremover kan styrke sin rådgivningsrolle om gjeld og ansvarlig låntaking og bli en enda viktigere regional utviklingsaktør, sier statssekretær Jakobsen.

Norge bidro med vel 2,1 milliarder kroner i årene 2017-2019 til bankens kjernevirksomhet. Norge er 9. største giver til Afrikabankens fond for de fattigste landene, Afrikafondet. En stor andel av bankens utlån går til å knytte landene sammen gjennom infrastrukturprosjekter og grønne energitiltak. De afrikanske landene eier selv hoveddelen av banken.

Statssekretær Aksel Jakobsen (nummer to fra høyre) i møte med småbønder fra Niger. Foto: Narve Solheim, UD
Statssekretær Aksel Jakobsen (nummer to fra høyre) i møte med småbønder fra Niger. Foto: Narve Solheim, UD

Jakobsen avsluttet i ettermiddag et tredagers besøk til Niger, der han møtte blant andre minister for grunnutdanning, Daouda Mamadou Marthé og viseutenriksminister Lamido Ousseini Salamatou Bala Goga.

Niger er et av Norges partnerland i utviklings­politikken, jmf stortingsmeldingen om partnerland i utviklingspolitikken. Norge gir betydelig bistand til utvikling i Niger, via Afrikabanken, FN-organisasjoner og norske bistandsorganisasjoner.

Jakobsen besøkte blant annet et prosjekt for matsikkerhet og klimarobust landbruk i regi av Afrikabanken og Verdens matvareprogram. Han besøkte et senter for returnerte migranter som drives av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), og prosjekter drevet av Care, FNs befolkningsfond og Strømmestiftelsen.

- Det gjorde inntrykk å møte barn og ungdom med funksjonsutfordringer, som med hjelp av enkle tiltak kan følge vanlig undervisning. Vi er opptatt av at den norske bistanden skal sikre at de aller mest sårbare gruppene får ivaretatt sine rettigheter, sier Jakobsen.