Historisk arkiv

Norge valgt inn i styret i Det internasjonale atomenergibyrået

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge ble i dag valgt inn i styret til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) for 2019–2021. Valget foregikk under IAEAs generalkonferanse.

– Norge prioriterer det internasjonale arbeidet med ikke-spredning av kjernevåpen høyt. Styrevervet i IAEA gir oss mulighet til å være en tydelig stemme for samlende løsninger for fredelig bruk av atomteknologi, og er en viktig del av Norges omfattende arbeid for ikke-spredning  og kjernefysisk nedrustning internasjonalt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Norge arbeider aktivt for å verne om Ikkespredningsavtalen (NPT) som bærebjelken i det internasjonale nedrustnings- og ikke-spredningsarbeidet. En av hovedpilarene i avtalen, og en av IAEAs hovedoppgaver, er å legge til rette for fredelig bruk av atomteknologi. I tillegg til å brukes til energiproduksjon, benyttes atomteknologi blant annet innenfor helse, matproduksjon og matsikkerhet, vannforvaltning og miljø. 

– Vi anerkjenner retten til fredelig bruk av atomteknologi, men understreker at dette må skje på en trygg og sikker måte. Derfor er internasjonalt samarbeid på dette feltet helt sentralt, sier Eriksen Søreide. 

Stater som har ratifisert Ikkespredningsavtalen er forpliktet til å inngå avtaler om sikkerhetskontroll med IAEA. I det internasjonale arbeidet med å avdekke skjulte programmer for utvikling av kjernevåpen er IAEAs kontroller det viktigste virkemiddelet. Avtalene representerer et uavhengig verktøy for å hindre spredning og misbruk av kjernefysisk materiale og teknologi. En av IAEAs viktigste oppgaver er å rapportere om Irans atomprogram, for å sikre internasjonal tillit til oppfølgingen av atomavtalen med Iran (JCPOA). 

IAEAs styre består av 35 land. Styret samles flere ganger i året, og fremmer program- og budsjettforslag til IAEAs generalkonferanse. Norge satt sist i styret i perioden 2012–2014. Den kommende styreperioden er for 2019–2021.