Historisk arkiv

Norge støtter FNs arbeid med internasjonal kontroll med våpenhandel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge deltar denne uken på det femte statspartsmøtet i FNs våpenhandelsavtale Arms Trade Treaty (ATT) i Genève. Under møtets generaldebatt annonserte Norge sitt bidrag til avtalens frivillige fond for prosjektstøtte, Voluntary Trust Fund.

Støtte tildeles land som har behov for hjelp til å sikre våpenlagre, forhindre ulovlig spredning av konvensjonelle våpen, kapasitetsbygging av toll- og grensemyndigheter og styrking av landenes systemer for eksportkontroll. Norge er medlem i fondets utvelgelseskomité.  

-  FNs våpenhandelsavtale er en viktig mekanisme for å fremme internasjonal fred og sikkerhet. Norges bidrag til avtalens frivillige fond er et tiltak som bidrar til styrket kontroll med våpenhandel internasjonalt. Norge vil fortsette å fremme internasjonale standarder for kontroll med handel med våpen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Under generaldebatten understreket Norge viktigheten av at flere ratifiserer ATT og tilslutter seg universelle normer for en ansvarlig internasjonal våpenhandel. Norge understreket også betydningen av effektiv implementering og ATT som verktøy for å forebygge menneskelige lidelser og seksuell og kjønnsbasert vold.