Historisk arkiv

Historisk arkiv

300 millioner kroner til fornybar energi i fattige land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Økt tilgang til ren energi er et tiltak for fattigdomsbekjempelse, bedre helse og bedre klima. Derfor setter regjeringen av inntil 300 millioner kroner per år til bedre garantier for bedrifter som tør satse på fornybar energi i fattige land, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Samtidig som verden står midt oppe i klimakrisen, er de fleste utviklingsland helt avhengig av kraftig vekst i energiproduksjonen for å redusere fattigdom. Ifølge FN er 840 millioner mennesker uten strøm. Halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara. Tre milliarder mennesker mangler muligheter til å lage mat eller varme opp boligene sine uten å bli utsatt for skadelige mengder luftforurensing.

- Klokken tikker. Verdens ledere har satt seg som mål å utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030, og vi får det ikke til uten større tilgang til energi. Dette er noe vi tar for gitt i vår del av verden. Mange barn får ikke gjort lekser uten å måtte puste inn skadelig parafinrøyk. Lokalt næringsliv har ikke strøm til å etablere seg, vokse og sette folk i arbeid. Tenk på hvilken forskjell det utgjør at fødestua har kuvøser og vaksiner kan holdes nedkjølt, sier utviklingsministeren.

Investeringer i utviklingsland innebærer risiko, noe som hindrer den veksten i investeringene som trengs for å oppnå full tilgang til moderne energi, og ikke minst for å bekjempe klimaendringene. Garantiordninger kan dekke deler av eventuelle tap og gjør investeringen mindre risikofylt. Norske teknologibedrifter har gjennom mange år etterlyst bedre garantiordninger for at fornybar-utbyggingen skal skyte fart og at fornybar energi skal kunne utkonkurrere kullkraft.

- Dette vil gi ren energi til dem som har skitten energi, og energi til dem som ikke har energi i det hele tatt. Norske aktører har gjort mye bra innenfor eksisterende garantiordninger. Dette har ofte vært store prosjekter i sentrale strøk. Med denne satsingen blir det lettere å nå også de aller fattigste på landsbygda med småskalaløsninger. Vi tar sikte på å sette av inntil 300 millioner kroner per år til en satsing på garantier rettet mot utbygging av fornybar energi i utviklingsland. For i år er 150 millioner satt av, sier Ulstein.

Det vil ha stor betydning i folks liv om ren energi kan levere den strømmen som trengs, uten de alvorlige følgene kullkraft har for lokal luftkvalitet og klima. Forurensende ovner i boliger er en av de hyppigste årsakene til for tidlig død i utviklingsland. 

- I tillegg til den kombinerte kampen mot fattigdom og for klimaet, dekker tiltaket tre av mine hovedprioriteringer som utviklingsminister: Kamp mot ikke-smittsomme sykdommer, mer hjelp til de aller fattigste og mer effektivt landbruk og næringsliv på landsbygda, understreker Ulstein.

Forslaget er utarbeidet på grunnlag av en utredning fra Multiconsult, som har sett på gapene mellom identifiserte behov og de garantiordningene som i dag finnes tilgjengelig.

- Norge har både kapital og kompetanse innen fornybar energi. I samarbeid med næringslivet har vi derfor mulighet til å bidra med alternativer til kullkraft. Målet er at vi gjennom bedre garantiordninger skal oppnå at privat sektor investerer mer i ren strøm. Samarbeidet med privat sektor har vært helt sentralt for å utvikle denne satsingen, og vi vil trekke selskapene og andre relevante kompetansemiljøer med i arbeidet med å utmeisle detaljene, påpeker utviklingsministeren.

I tillegg til at det tas sikte på et samarbeid med eksisterende internasjonale garantiinstitusjoner, vil det bli opprettet en søknadsbasert tilskuddsordning for å dekke deler av de særskilt høye garantipremiene som i en del utviklingsland og sårbare stater er til hinder for private investeringer.