Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny handlingsplan for å bekjempe sult

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen lanserer i dag «Mat, mennesker og miljø – handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019-2023».

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og landbruks- og matminister Olaug Bollestad var med på lanseringen av regjeringens nye handlingsplan for å bekjempe sult. Foto: Sunniva Furset, UD
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (fra venstre) var med på lanseringen av regjeringens nye handlingsplan for å bekjempe sult. Foto: Sunniva Furset, UD

- Vi vil styrke satsingen på matsikkerhet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Norge er ett av de første landene i verden som har utarbeidet en plan for bærekraftige matsystemer i utenriks- og utviklingspolitikken.

- Det er uakseptabelt at flere enn hvert femte barn i verden under fem år er kronisk underernært og at antallet mennesker som har usikker tilgang på mat, øker. Vi må tenke nytt og helhetlig, sier Ulstein.

Mat har betydning for hele bredden i Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Planen tar utgangspunkt i 2030-agendaen med bærekraftsmålene.

- Sult og matmangel hindrer bærekraftig utvikling, fred og stabilitet. Nok, trygg og sunn mat er avgjørende for at en voksende global befolkning skal få sine grunnleggende rettigheter dekket – og for at vi skal kunne nå bærekraftsmålene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Syv statsråder fra fem departementer står bak handlingsplanen for bærekraftige matsystemer. Alle er delaktige på internasjonale arenaer innen sine fagområder hvor matrelaterte aspekter blir diskutert.

- Norge har mye kunnskap om hav, bærekraftig fiskeri- og akvakultur og ikke minst sunn og trygg sjømat av god kvalitet. Vi skal jobbe for å styrke sjømatens rolle både nasjonalt og globalt. Som kunnskapsnasjon på mat fra havet har vi et særlig ansvar for å sikre riktig, sunn og trygg mat til en økende verdensbefolkning, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

-  Vi må tenke nytt for å brødfø en økende befolkning innenfor planetens tålegrenser. Dagens matsystem og forbruk fører til for store klimagassutslipp og tap av arter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Handlingsplanens overordnde målsetting er å bidra til økt matsikkerhet gjennom bærekraftige matsystemer. Satsningsområdene i planen er på matproduksjon, verdiskapning og markeder; ernæring og kosthold; og, politikk og styresett.

- Bekjempelse av sult og fattigdom vil alltid være en prioritert oppgave. Oppfølgingen av denne handlingsplanen vil være et bidrag i det videre politiske arbeidet. Ifølge Verdensbanken er vekst i landbruket mer enn dobbelt så effektivt for å bekjempe fattigdom som vekst i andre sektorer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).