Historisk arkiv

Utviklingsministeren lanserer handlingsplan for bærekraftige matsystemer på generalforsamlingen i FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er uakseptabelt at mer enn 820 millioner mennesker sliter med å skaffe seg nok mat, og at hvert femte barn under fem år er kronisk underernært. For å bekjempe sult og oppnå matsikkerhet må vi endre både hvordan vi tenker og hvordan vi jobber, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Utviklingsministeren har i dag lansert Norges handlingsplan for bærekraftige matsystemer i FN. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD), Verdens matvareprogram (WFP), Irland og World Economic Forum var sammen med Norge vertskap for arrangementet. FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed, deltok på lanseringen. Handlingsplanen tar utgangspunkt i 2030-agendaen og bærekraftsmålene og har en helhetlig tilnærming. Sju statsråder står sammen bak handlingsplanen.

- Antallet sultende og underernærte mennesker i verden øker, blant annet som følge av konflikter og klimaendringer. Sult og matmangel hindrer bærekraftig utvikling, fred og stabilitet. Dersom verdenssamfunnet skal nå bærekraftsmålene, er det viktig at det er nok mat til å brødfø verdens befolkning, sier Ulstein.

Handlingsplanens overordnede målsetting er å bidra til økt matsikkerhet gjennom bærekraftige matsystemer. Planen har fire tematiske satsingsområder: matproduksjon, verdiskaping og markeder, ernæring og kosthold, og politikk og styresett.

- Vi vil målrette innsatsen mot småbønder og fiskere, med særlig fokus på de minst utviklede landene og Afrika sør for Sahara. Vi har allerede bygget sterke partnerskap med Malawi og Etiopia, sier utviklingsministeren.

Handlingsplanen er enestående i sitt slag i den forstand at Norge er et av de første landene i verden som har utarbeidet en plan for bærekraftige matsystemer i utenriks- og utviklingspolitikken.