Historisk arkiv

Bård Vegar Solhjell ny Norad-sjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Bård Vegar Solhjell er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør for Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad. Solhjell kommer fra jobben som generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein med avtroppende  (Jon Lomøy - til høyre) og påtroppende Norad-sjef (Bård Vegar Solhjell - i midten). Foto: UD
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein med avtroppende (Jon Lomøy - til høyre) og påtroppende Norad-sjef (Bård Vegar Solhjell - i midten). Foto: UD

- Bård Vegar Solhjell har bred ledererfaring, og jeg er svært glad for å få han med på laget når vi nå skal gjennomføre den lenge planlagte reformen av bistandsforvaltningen, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Fra 2020 vil Norad få delegert ansvar for større deler av bistandsforvaltningen mens Utenriksdepartementet vil få et mer rendyrket ansvar for politikkutvikling, overordnet innretning av bistanden og representasjon på viktige internasjonale arenaer.

- Dette krever store endringer i organisasjonen og i samarbeidet med departementet. Jeg er glad for å ha fått Solhjell som makker i dette arbeidet, sier Ulstein.

I tillegg til å lede WWF, har Solhjell ledet to departementer, som miljøvernminister og kunnskapsminister, han har vært nestleder i SV, stortingsrepresentant og statssekretær på Statsministerens kontor.

- Jeg gleder meg enormt til å utvikle norsk bistand sammen med nye, dyktige kolleger i Norad, sier Solhjell. Med bærekraftsmålene har verden et omdreiningspunkt for å se utvikling, klima og økonomi i sammenheng. Utviklingssamarbeid er et sentralt norsk verktøy for å oppfylle dem.

- Solhjell kan vise til resultater som en nytenkende og inspirerende leder. Han ser muligheter og nye løsninger. Samtidig er han en analytisk person med stor faglig tyngde. Han har ledet komplekse prosesser både nasjonal og internasjonalt, og har en solid evne til å skape oppslutning om resultatene. Jeg tror han kan bidra på en god måte i den viktige reformen vi nå gjør av bistandsforvaltningen, sier Ulstein.

- At fakta skal ha makta blir viktigere og viktigere i vår tid, sier Solhjell. Politikk og forvaltning må bygge på kunnskap. Norad er et av våre aller viktigste kunnskapsmiljøer for internasjonale spørsmål.

Norad er et direktorat under Utenriksdepartementet, med ansvar for å forvalte store deler av Norges bistand til utviklingslandene. I 2020 vil direktoratet få ansvar for drøye 17 milliarder kroner.

Solhjell er utdannet statsviter, er gift og har tre barn. Se fullstendig CV her.