Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen øker innsatsen mot barneekteskap, kjønnslemlestelse og kjønnsseleksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Skadelige skikker, som barneekteskap, kjønnslemlestelse og kjønnsseleksjon, er brudd på menneskerettighetene og kvinnediskriminerende. Dersom vi skal nå målet om å avskaffe skadelige skikker innen 2030, må vi trappe opp innsatsen. Derfor øker regjeringen nå støtten til FNs innsats mot skadelige skikker med 44 millioner kroner, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Totalt vil Norge bidra med 110 millioner kroner til FNs innsats mot skadelige skikker i 2019. Midlene skal gå til FNs innsats mot barneekteskap, kjønnslemlestelse og kjønnsseleksjon (preferanse for sønner). Dette er første gang Norge støtter arbeidet med å avskaffe kjønnsseleksjon. Norge bidrar også til frivillige organisasjoners innsats og programmer mot skadelige skikker.

FNs barnefond (Unicef) anslår at tolv millioner jenter under 18 år utsettes for barneekteskap. Den største forekomsten av barneekteskap finnes i Afrika sør for Sahara. FNs befolkningsfond (UNFPA) anslår at om lag fire millioner jenter utsettes for kjønnslemlestelse i året. Kjønnslemlestelse er mest utbredt i vestlige, østlige og nordøstlige områder i Afrika.

- I flere av møtene jeg hadde i Uganda og Kongo forrige uke understreket jeg behovet for å øke innsatsen mot skadelige skikker. I Uganda besøkte jeg blant annet en helsestasjon i en flyktningebosetting. Der fikk jeg høre om de tragiske konsekvensene av barneekteskap. Barneekteskap og kjønnslemlestelse har alvorlige og langvarige konsekvenser for jentene som rammes og for samfunnet, sier utviklingsministeren.

Skadelige skikker er dypt forankret i samfunnsforhold som ulikhet og fattigdom og er innvevd i kultur og tradisjon. I land hvor skadelige skikker er utbredt, anses kvinner og jentebarn for å ha lavere kulturell og økonomisk verdi enn menn og gutter. Dette er bakgrunnen for kjønnsseleksjon, at jenter velges bort. I mange land har dette ført til et stort kvinneunderskudd. Norge støtter i år for første gang FNs arbeid mot kjønnsseleksjon.                        

- Å endre tradisjoner krever langsiktig og bred innsats. For å sikre at vårt engasjement får størst mulig effekt, har jeg satt i gang arbeidet med en ny strategi for Norges arbeid med å bekjempe skadelige skikker. Den vil bli lansert i andre halvdel av 2019, sier Ulstein.