Historisk arkiv

Lanserte strategi mot skadelige skikker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen lanserte sin ferske strategi mot skadelige skikker på FNs internasjonale jentedag.

Stassekretær Aksel Jakobsen lanserer regjeringens strategi mot skadelig skikker. Foto: Aksel Jakobsen, UD
Stassekretær Aksel Jakobsen lanserer regjeringens strategi mot skadelig skikker. Foto: Sunniva Furset, UD

- Vi kan ikke akseptere at nesten 33.000 jenter giftes bort hver dag, at jenter utsettes for kjønnslemlestelse og at preferanse for sønner fører til drap av jenter, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Skadelige skikker er brudd på menneskerettigheter som rammer jenter hardest. De skader jenters og kvinners helse, kan frata dem muligheten til utdanning og gjør det vanskeligere å delta i samfunns- og arbeidslivet.

Gjennom bærekraftsmålene har vi forpliktet oss til å avskaffe skadelige sikker innen 2030. For å nå dette målet må innsatsen akselereres.

På FNs jentedag den 11. oktober lanserte regjeringen en ny strategi som viser hvordan regjeringen vil ta sin del av ansvaret internasjonalt for å bekjempe skadelige skikker.

- Det finnes ingen enkle løsninger for å bekjempe skadelige skikker, men likestilling mellom kvinner og menn, jenter og gutter er nøkkelen til endringer, understreker utviklingsministeren.

- Strategien vi lanserer i dag er et tydelig signal om at regjeringen forsterker innsatsen. Sivilt samfunn og religiøse ledere vil være viktige partnere, spesielt for holdningsendringer i lokalsamfunnene. FN har vist gode resultater i sine program mot kjønnslemlestelse og vi fortsetter vår støtte til dem. Strategien legger også føringer om at den norske pådriverrollen skal forsterkes i internasjonale fora, sier han

Strategien ble lansert på Ingensteds i samarbeid med Plan. 

Les hele strategien her.