Historisk arkiv

Statsbudsjettet

Vil øke støtten til stabilisering av land i krise

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 835,4 millioner kroner til stabilisering av land i krise og konflikt. Dette er en økning på 129,5 millioner kroner.

- De mange og langvarige humanitære krisene setter det humanitære systemet under press og det er behov for mer langsiktig innsats. Derfor ønsker vi å styrke sammenhengen mellom kortsiktig og langsiktig innsats i land og områder i sårbare situasjoner. Det er i tråd med en av hovedprioriteringene i regjeringens humanitære strategi, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Økningen på posten vil hovedsakelig gå til syriske flyktninger i Libanon og Jordan. Støtten skal bidra til å imøtekomme flyktningenes behov for mer langsiktig støtte. I tillegg vil midlene gå til å støtte opp om Libanon og Jordans kapasitet til å håndtere den langvarige tilstedeværelsen av syriske flyktninger. Støtten vil dreies fra humanitær bistand til stabiliseringsstøtte.

- Regjeringen fortsetter å prioritere tiltak som styrker stabiliseringen i Irak, i områder som tidligere var underlagt IS. Det gjøres for at flere internflyktninger skal kunne returnere, og for å hindre at IS gjenvinner fotfeste, sier Eriksen Søreide.

Støtten går til tiltak som skal fremme stabilitet, forebygge konflikt, redusere sårbarhet og bygge lokal motstandskraft. I tillegg går deler av støtten til tiltak for å motvirke migrasjonsdrivende forhold.

Regjeringen prioriterer land og områder i sårbarhetsbeltet fra Sahel i vest, via Nord-Afrika, Afrikas horn og Midtøsten, til Pakistan.