Historisk arkiv

Presseinformasjon

Program for FNs høynivåuke New York

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Under følger utdrag fra programmene til utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein under FNs høynivåuke i New York 22.-28. september.

Endringer i programmet kan forekomme.

Søndag 22. september

10:45

Utenriksministeren møter norsk presse sammen med statsministeren, klima- og miljøminsteren og helseministeren.

Residensen til den norske FN-ambassadøren.

18:00

Utenriksministeren deltar på en middag om Midt-Østen hos International Peace Institute, IPI

International Peace Institute


Mandag 23. september

07:00

Utenriksministeren deltar på briefing av norsk presse om klima sammen med statsministeren og klima -og miljøministeren.

Hotel 48Lex, 517 Lexington Ave & 48th street

15:00

Utenriksministeren deltar på møte i kjernegruppen for LHBTI med tema: “Freedom of speech vs. license to hate? Ending hate speech against LGBTI people in social and traditional media”

FN-bygget

18:00

Utviklingsministeren deltar på lansering av nytt relokaliseringsfond for særlig sårbare grupper som følge av effektene av klimaendringer

TBC

20:00

Utviklingsministeren deltar på en middag om klimatilpasning

 

Tirsdag 24. september

09:00

Utenriksministeren deltar under åpningen av generaldebatten. Møte med norsk presse i etterkant.

FN-bygget,
Rosehagen

11:30

Utviklingsministeren deltar på et møte om den globale innsatsen for klimatilpasning

FN-bygget

15:00

Utviklingsministeren deltar på FNs høynivåmøte om bærekraftig utvikling

FN-bygget

17:45

The Ocean Wave 
Norge inviterer til et arrangement om det internasjonale arbeidet for bærekraftige hav.

FN-bygget

Onsdag 25. september

10:00

Utviklingsministeren deltar på påfyllingsarrangement for fondene Education Cannot Wait (ECW) og International Finance Facility for Education (IFFEd).

UNICEF House

10:00

Utviklingsministeren deltar på FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene. 

FN-bygget

13:15

Utviklingsministeren lanserer internasjonalt regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer- "Mat, mennesker og miljø"

FN-bygget

18:30

 

Utviklingsministeren deltar på et møte om ulovlige kapitalstrømmer.

FN-bygget

Torsdag 26. september

08:00

Utviklingsministeren deltar på et møte om forberedelsene til Nairobi-toppmøtet som markerer 25-årsjubileet for FNs befolkningskommisjon, ICPD.

FN-bygget

09:00

Utenriksministeren er vertskap for Trygve Lie-symposiet om menneskerettigheter og bærekraftsmålene

International Peace Institute

10:00

Høynivådialog om finansiering for utvikling

FN-bygget

11:30

 

Utenriksministeren deltar på et møte i det tysk-franske intiativet «Allianse for multilateralisme»

FN-bygget

13:15

Utviklingsministeren møter FNs generalsekretærs ungdomsutsending

 

FN-bygget 

15:00

Utenriksministeren er vertskap for ministermøtet i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC). Se egen presseinformasjon.

FN-bygget

18:30

Utenriksministeren deltar på lanseringen av det internasjonale nettverket av kvinnelige fredsmeklere

FN-bygget

 

 

 

Utenriksministeren og utviklingsministeren vil i tillegg ha en rekke bilaterale møter med andre minister og ledere for internasjonale organisasjoner.

Pressekontakt utenriksministeren: Kjetil Elsebutangen, mobil 95732701, e-post: kjetil.elsebutangen@mfa.no.

Pressekontakt utviklingsministeren: Guri Solberg, mobil: 92219769, e-post: guri.solberg@mfa.no.