Historisk arkiv

Norge trapper opp utviklingsinnsatsen for sunne og bærekraftige hav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Verden står overfor store utfordringer, og en voksende befolkning trenger mer mat, flere jobber og ren energi. Havet rommer mange av løsningene på disse utfordringene, og derfor trapper vi opp utviklingsinnsatsen for sunne og bærekraftig hav, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Sammen med åtte andre giverland, har Norge vært pådriver for å etablere det globale flergiverfondet Problue i Verdensbanken. Formålet med fondet er å bidra til rene og bærekraftige hav. Fondets arbeid omfatter fiskeriforvaltning, bekjempelse av marin forsøpling, bærekraftig utvikling av tradisjonelle havnæringer og nyere næringer som havvind og avsalting, og en helhetlig kystsone- og havforvaltning.

- Etter påtrykk fra blant annet Norge, har Verdensbanken prioritert arbeidet med å sikre bærekraftige hav de siste to årene. Til nå har vi bidratt med 135 millioner kroner til Problue -fondet. Jeg er svært glad for at vi nå har signert en tilleggskontrakt på 46 millioner kroner. Denne støtten gir Verdensbanken muligheten til å trappe opp innsatsen, sier utviklingsministeren.

Norge oppretter også det nye bistandsprogrammet «Hav for utvikling». Norad vil organisere innspillsmøter som skal bidra i videre utforming av programmet. I 2020 vil Norge bidra med 25 millioner kroner til programmet.

- Rene hav er helt avgjørende for at vi skal nå bærekraftsmålene. Mange utviklingsland trenger å bedre forvaltningen av sine havressurser. Norge har ekspertise og  erfaring på dette feltet, og vi styrker utviklingssamarbeidet innen bærekraftig havforvaltning ved å etablere kunnskapsprogrammet «Hav for utvikling», sier utviklingsministeren.

Norge er 23. og 24. oktober vert for den sjette Our Ocean-konferansen. På konferansen møtes 500 toppledere fra myndigheter, næringsliv, sivilt samfunn og forskningsinstitusjoner, og 100 ungdomsdelegater fra 46 land, som sammen søker å finne løsninger for sunne, rene og produktive hav.