Historisk arkiv

Endringer i UDs reiseråd fra og med 25. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Spania og Andorra. Samtidig frarådes ikke lenger reiser til Ungarn og regionene Kalmar, Östergötland, Örebro og Värmland i Sverige. Endringene gjelder fra og med midnatt, natt til lørdag 25. juli.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.

Utenriksdepartementet har besluttet å endre reiserådene basert på det oppdaterte smittekartet som ble offentliggjort av regjeringen i dag. Ungarn og regionene Kalmar, Östergötland, Örebro og Värmland i Sverige er ikke lenger omfattet av reiserådet, mens Spania og Andorra nå inkluderes. Det vil si at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Spania og Andorra. Reisende som returnerer fra disse landene, blir ilagt ti dagers karantene ved retur. Karanteneplikten gjelder alle som ankommer Norge etter midnatt fredag, natt til lørdag 25. juli. For mer informasjon om dette, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Personer som har kommet fra et land eller regioner som kort tid etter får status "rød", blir ikke ilagt karantene, men de må være særlig oppmerksomme på symptomer på covid-19, teste seg ved behov og være nøye med å holde avstand på minst én meter. Personer som har vært i disse områdene, skal prioriteres for testing.

Fra og med 25. juli vil følgende land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området være «grønne» og dermed unntatt fra Utenriksdepartementets reiseråd:

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Grønland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike samt regionene Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Örebro, Östergötland og Värmland i Sverige. Unntakene fra reiserådet gjelder land og regioner som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekriterier.

Fra samme tidspunkt vil følgende land og regioner i EØS/Schengen-området være «røde» og inkluderes av reiserådet: Andorra, Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania, Spania og de regionene i Sverige som det ikke er unntak for.

Folkehelseinstituttet vil oppdatere oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene hver 14. dag, men oppdateringer i form av nye «røde områder» kan komme oftere dersom et land eller en region får en forverret smittesituasjon. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til. Smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt. Tiltak og restriksjoner i hvert land kan være annerledes og mer omfattende enn norske smittevernregler.

De som velger å reise utenlands, bør ha gyldig pass og reiseforsikring. Som alltid oppfordrer UD til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Mer informasjon finnes på regjeringen.no/reiseinformasjon.