Historisk arkiv

Norge slutter seg til ministererklæring om covid-19 og det multilaterale handelssystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sammen med 41 andre ministere som er ansvarlige for Verdens handelsorganisasjon (WTO) la utenriksminister Ine Eriksen Søreide 5. mai fram en ministererklæring om covid-19 og det multilaterale handelssystemet. Erklæringen er et viktig supplement til en felles uttalelse om behovet for samarbeid og solidaritet i kampen mot covid-19 som Norge var med på i april i regi av Alliansen for multilateralisme.

- Jeg er glad for at vi lyktes med å få oppslutning om denne erklæringen blant en stor gruppe WTO-medlemmer. Et forutsigbart, transparent, ikke-diskriminerende og åpent globalt handelssystem vil være avgjørende for en bredt basert og bærekraftig økonomisk gjenoppbygging etter krisen, sier Eriksen Søreide.

I erklæringen gir de 42 ministrene sterk støtte til det multilaterale handelssystemet, og WTOs sentrale rolle bekreftes. WTO er ikke en hovedaktør for å løse de helsemessige sidene av koronapandemien, men det multilaterale regelverket har en viktig oppgave med å sikre leveranser av varer og tjenester over landegrensene. I erklæringen understreker ministrene at de handelsrestriktive krisetiltakene som ble innført av helsemessige grunner, ikke må skape unødvendige handelsbarrierer eller forstyrrelser av globale verdikjeder. Tiltakene må være i samsvar med WTO-regelverket og avvikles så snart som mulig. Videre gir ministrene løfte om å avstå fra å innføre eksportrestriksjoner på mat som respons på koronapandemien.

Viktige prioriteringer for Norge, som åpenhet om de handelsrelaterte tiltakene som er innført i bekjempelsen av covid-19 og behovet for koordinert internasjonal håndtering, er reflektert i erklæringen.  

- Koronapandemien har for alvor vist hvor avhengige vi er av handel over landegrensene og at etablerte spilleregler følges, slik at vi også i en krisetid får tilgang på nødvendige varer. Internasjonal handel er helt nødvendig for at vi skal komme oss gjennom denne krisen - for norsk økonomi, norske arbeidsplasser og helsetjenestene, sier utenriksministeren.