Forsiden

Historisk arkiv

Norge tar lederrolle i arbeidet med å stanse pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge skal lede arbeidet med å sikre at den globale dugnaden mot covid-19-pandemien blir så effektiv som mulig. Sammen med Sør-Afrika er Norge valgt ut til å lede rådet som skal sikre rettferdig tilgang til vaksiner, medisin og test-utstyr.

- At dette arbeidet blir så effektivt og målrettet som mulig er det som kan stanse denne pandemien. Jeg kan ikke tenke meg noe som er viktigere akkurat nå enn å sikre rettferdig fordeling av vaksiner, testutstyr og medisiner, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

En kjernegruppe av land og internasjonale aktører ble opprettet som et svar på G20s erklæring om at det skal mobiliseres for rettferdig, global fordeling. Initiativet ble ledet av Europakommisjonen og WHO, og Norge ble invitert til å være i kjernegruppen av statsledere, hvor statsminister Solberg deltok. Nå utvides kjernegruppen, og det etableres et råd som skal fortsette det internasjonale mobiliseringsarbeidet for global respons. Norge er bedt om å lede dette rådet sammen med Sør-Afrika.

- Når vi nå går inn som med-leder i dette rådet, er det et viktig signal om at vi fortsetter vårt globale lederskap på helseområdet. Norge er et lite land, men vårt engasjement for global helse blir lagt merke til. Covid-19-pandemien og tiltakene som er satt i verk for å demme opp for den, skaper en utviklingskrise. Dermed er denne rollen helt i tråd med norsk innsats mot fattigdom, sier Ulstein.

- Hvis vi ikke klarer å samarbeide godt internasjonalt for å slå ned pandemien, blir denne krisen mye verre. Styrking av den globale dugnaden mellom land og sentrale helseaktører som WHO og EU er helt avgjørende. Norge tar nå en rolle for å videreutvikle internasjonalt samarbeid og solidaritet. Denne pandemien har vist at vi er helt avhengig av hverandre, og at vi står sterkere sammen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Norges hovedoppgave vil være å drive mobiliseringsarbeidet videre, samt rådgi og støtte arbeidet under de fire pilarene (test, vaksine, medisin og helsesystemer), definere agenda for videre arbeid, bidra til god koordinering mellom de ulike aktørene og ikke minst håndtering av de prosesser og potensielle behov for politiske avklaringer som vil kunne dukke opp framover i arbeidet med å stanse pandemien.

- Det er viktig å være med i den globale dugnaden, og å sikre at også andre land er med. En del av denne jobben handler nettopp om å mobilisere andre land på tvers av landegrenser for å finne gode, globale løsninger. Dette er nøkkelen til at vi skal komme oss ut av krisen, sier Ulstein.

Europakommisjonen og Verdens helseorganisasjon (WHO) vil fortsatt være vertskap for hele arbeidet, og støtte arbeidet med å gjennomføre en global felles agenda for mobilisering av innsats til rettferdig, global fordeling.

- At Norge får denne rollen er en stor anerkjennelse av det engasjementet vi har hatt og fortsatt ønsker å ha for å styrke det multilaterale arbeidet for global helse. Å stanse pandemien er i alles interesse og da må vi alle gjøre det vi kan. Det er en tillitserklæring at Europakommisjonen og WHO har pekt på oss for en av lederrollene for denne viktige jobben, sier Ulstein.

Dette er ACT-A:

  • ACT-A står for Access to Covid-19 Tools- Accelerator, og er en global koalisjon bestående av stater, stiftelser, forskere, filantroper og helseorganisasjoner som har felles mål å bekjempe covid-19-pandemien.
  • ACT-A jobber med det formål å sikre rettferdig fordeling av medisiner, vaksiner, test-utstyr og helsetjenester.
  • Europakommisjonen har pekt på Norge og Sør- Afrika som ledere av rådet for ACT-A.
  • Les mer om ACT-A her: https://www.who.int/initiatives/act-accelerator