Historisk arkiv

Norge gir 400 millioner kroner for å bekjempe sult i fattige land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har besluttet at Norge skal gi 400 millioner kroner til Verdensbankens matsikkerhetsprogram for å bekjempe sult, underernæring og fattigdom i utviklingsland.

- Vi ønsker at støtten skal nå frem til de mest sårbare bøndene, særlig til kvinner, barn og ungdom på landsbygda i Afrika, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Koronapandemien har gjort det enda viktigere å gjennomføre Handlingsplanen for bærekraftige matsystemer, som regjeringen lanserte i fjor sommer. Økningen av antall mennesker som rammes av sult har økt jevnlig siden 2014. Over 820 millioner mennesker er i dag underernært. Koronakrisen truer med å ramme ytterligere 270 millioner mennesker av sult. Verdens matvareprogram frykter at så mye som 300.000 mennesker kan dø av sult daglig over en tremånedersperiode, dersom de ikke mottar nødvendig hjelp.

Fiskemarked i Tanzania. Foto: Norad
De mest sårbare må få nok, trygg og næringsrik mat, sier utviklingsministeren. Her fra fiskemarked i Tanzania. Foto: Norad

- Vårt fokus er å sikre at de mest sårbare skal få nok, trygg og næringsrik mat. Derfor gir vi et stort beløp til et fond som har operert over ti år med gode resultater. Målet er å tilby finansiering der den trengs mest, for å gjenoppbygge matsystemer i tråd med landenes egne landbruksstrategier, fremhever utviklingsministeren.

Verdensbankens globale program for matvaresikkerhet (GAFSP) har raskt tilpasset sine støtteprogrammer til de nye utfordringene som korona har gitt de fattigste landene. Som respons på krisen justerer GAFSP sin strategi for å bistå de landene som er mest sårbare for effektene av pandemien.

Dette er viktig fordi Verdens matvareprogram anslår at koronapandemien vil kunne føre til en dobling i matusikkerheten mot slutten av 2020.

- Uten effektive økonomiske og sosiale mottiltak vil innsatsen for å nå bærekraftsmålene settes flere år tilbake, sier Ulstein.