Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norge tar initiativ til nytt koronafond i FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge tar initiativ til at det opprettes et nytt flergiverfond i FN for å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen.

Koronaviruset har spredd seg raskt til alle kontinenter og ventes å få alvorlige konsekvenser i mange land, ikke minst i de mest sårbare landene. Derfor tar Norge nå initiativ til å opprette et nytt flergiverfond som kan sette FN bedre i stand til å hjelpe utviklingslandene med å møte de langsiktige konsekvensene av koronakrisen. Initiativet ble godt mottatt av FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed. FN har grepet tak i forslaget og jobber for at det raskt kan lanseres, kanskje allerede i løpet av denne uka.

- Et flergiverfond i FN-regi vil gi forutsigbarhet for våre partnere og bidra til mer effektiv innsats. Erfaringer fra andre kriser viser at jo tidligere man starter med langsiktig planlegging av responsen, jo mer treffsikker og vellykket blir innsatsen. Det er viktig å bekjempe viruset over hele verden, og alle land og organisasjoner er nødt til å samarbeide effektivt for å lykkes med det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

FN er vårt viktigste internasjonale samarbeidsorgan, og har en nøkkelrolle i å sikre god samordning, planlegging og gjennomføring av ulike innsatser. Under ebolakrisen i 2014 ble det opprettet et fellesfond i FN som skulle bidra til en helhetlig innsats i de rammede landene, både akutt hjelp og mer langsiktig utvikling. Erfaringene fra dette fondet var gode, og er bakgrunnen for at Norge har tatt dette initiativet nå.

- I globale kriser som denne er internasjonalt samarbeid helt nødvendig. Vi er bekymret for hvordan viruset vil ramme utviklingsland som allerede sliter med svake helsesystemer. Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigere enn noen gang. Derfor er det viktig for oss å bidra økonomisk til et slikt FN-fond, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.