Historisk arkiv

Utenriksdepartementet trapper opp støtten til internasjonal koronaforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I samråd med Utenriksdepartementet vil Forskningsrådet bruke inntil 100 millioner på tiltak som kan bekjempe koronaviruset. Støtten skal blant annet gå til Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid med å teste legemidler mot viruset, og til koronaforskning som har særlig relevans for lavinntektsland.

Kampen mot koronaviruset krever raske tiltak. På oppdrag fra Utenriksdepartementet har Forskningsrådet utarbeidet flere forslag som UD har gitt sin tilslutning til. WHOs store globale studie for raskest mulig å evaluere effekten av aktuell behandling er blant tiltakene som vil få støtte. Den første pasienten i denne studien fikk i helgen behandling ved Oslo Universitetssykehus.

- Norge har en lang tradisjon innenfor det globale helsearbeidet, og i denne sammenheng har vi svært gode faglige forutsetninger for å spille en rolle. Kampen mot koronaviruset er også en kamp for liv, helse og utvikling i de fattigste landene. I dette arbeidet har WHO en nøkkelrolle, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

En rekke land deltar i studien, inkludert Norge og norske sykehus. WHO vil være formell sponsor av studien og vil få tilgang til de aktuelle legemidlene fra de store selskapene slik at landene dermed får legemidler som kan brukes i studien. Administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen skal koordinere det internasjonale samarbeidet.

- Jeg er veldig glad for at Utenriksdepartementet har bestemt seg for å støtte denne WHO-studien. Det er viktig at vi forsker både for å utvikle ny teknologi, diagnostikk, legemidler og vaksiner, og for å teste om disse er trygge og virker, sier administrerende direktør i Forskingsrådet John-Arne Røttingen.

Styrker hasteutlysning med relevans for lavinntektsland

Utenriksdepartementet styrker også Forskningsrådets hasteutlysing til koronaforskning rettet mot norske forskningsmiljøer. Forskningen skal ha relevans for lavinntektsland. Forskningsrådet får i tillegg handlingsrom til å initiere og bidra til initiativer i samarbeid med andre forskningsfinansiører. Dette kan være både store internasjonale stiftelser som Wellcome Trust eller Gates Foundation eller offentlige institusjoner som andre lands forskningsråd.

- Dette vedtaket setter Forskningsrådet i stand til å delta aktivt og konstruktivt i det internasjonale samarbeidet for å bekjempe koronaviruset, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.