Historisk arkiv

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Reiserådet ble innført 14. mars som et ekstraordinært grep for å sikre liv og helse i en situasjon med kraftig spredning av koronaviruset. Restriksjoner over hele verden har ført til en uforutsigbar og vanskelig situasjon for nordmenn på reise.

- Vi står fortsatt i en alvorlig og uforutsigbar situasjon. Antall koronasmittede øker i alle deler av verden. De fleste land har innført reiserestriksjoner og karantenebestemmelser. Grenser har blitt stengt, og det er innført svært strenge restriksjoner på luftfarten. Mulighetsvinduet for å reise hjem er i ferd med å lukke seg. Vi fraråder derfor reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land inntil videre, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Mange nordmenn har klart å komme seg hjem etter at situasjonen oppsto – både på egen hånd og med hjelp fra Utenriksdepartementet. Det blir stadig vanskeligere å returnere til Norge. Derfor må de som ønsker å returnere til Norge og fortsatt har anledning til å benytte seg av kommersielle ruter, gjøre det nå.

Norge samarbeider tett og godt med de nordiske landene og andre land i Europa med å legge til rette for flygninger fra destinasjoner hvor det på grunn av restriksjoner er nesten umulig å fly ut med kommersielle flygninger. Arbeidet med slike flygninger er svært krevende på grunn av restriksjoner i mange land, og for mange reisende vil det ta tid å komme seg hjem til Norge. Det er heller  ingen garantier for at det kan legges til rette for hjemreise fra alle land der det er et behov.

Når en flygning er bekreftet, vil UD informere reisende som er registrert på www.reiseregistrering.no om hvordan de kan bestille billetter. Passasjerene betaler for egen hjemreise og må selv organisere reisen hjem til Norge.

- Mulighetene Utenriksdepartementet har til å bistå nordmenn med å reise hjem blir mer begrenset etter hvert som flere land innfører restriksjoner og stenger grenser. Flere nordmenn på reise må derfor forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i fram til det igjen blir mulig å reise, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Dersom det ikke er mulig å reise hjem nå, må den reisende kontakte sitt forsikringsselskap fordi oppholdet blir lenger enn planlagt. UD vil følge opp med råd, informasjon og veiledning til de norske borgerne som er på reise, og som må bli værende i utlandet frem til situasjonen forandrer seg og reiser igjen blir mulig. Vi oppfordrer alle til å følge råd og oppfordringer fra lokale myndigheter der de er.

Vi ber også alle reisende om å registrere seg på www.reiseregistrering.no og oppdatere oppholdssted og planlagt dato for hjemreise. Alle må slette registreringen når de har kommet hjem.

Norske borgere som reiser utenlands nå til tross for dette klare reiserådet, kan ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge.

I land og regioner der Utenriksdepartementet allerede fraråder reiser gjelder det eksisterende reiserådet.