Forsiden

Historisk arkiv

Styrker internasjonalt arbeid for ytrings- og pressefrihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge styrker det internasjonale arbeidet for ytrings- og pressefrihet ved å forlenge samarbeidet med International Media Support med fire år. Innsatsen skal styrke tilgangen til pålitelig informasjon, spesielt i krisetider, fremme kvalitetsjournalistikk og motarbeide hatefulle ytringer. Avtalen skal også bidra til å beskytte journalister og mediearbeidere i 40 land.

- Fremme av menneskerettigheter ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk, og ytringsfrihet er viktig både i seg selv og for å sikre en rekke andre menneskerettigheter og demokrati, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

IMS jobber i land der humanitær krise, krig eller politisk ustabilitet gjør tilgangen til informasjon ekstra vanskelig. Bortimot en tredjedel av den norske støtten skal gå til arbeid i Midtøsten. Norge bidrar med 116 millioner kroner over fire år.

- Koronakrisen viser oss hvor avgjørende tilgang til pålitelig informasjon er for å ivareta hvert menneskes rettigheter, og for tilliten i våre samfunn. Det er viktigere enn noen gang å bekjempe desinformasjon, støtte uavhengig journalistikk og beskytte journalister som er i fare på grunn av sitt viktige arbeid, sier utenriksministeren.

Utenriksdepartementet har en egen strategi for å fremme ytringsfrihet og frie medier i utenriks- og utviklingspolitikken. UD støtter en rekke internasjonale og norske partnere for å nå målene i strategien. UD har samarbeidet med International Media Support i en årrekke, og med denne nye avtalen blir organisasjonen Utenriksdepartementets største partner på ytringsfrihetsområdet.