Forsiden

Historisk arkiv

Ytterligere 45 millioner kroner i norsk støtte til Libanon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok i dag på en digital internasjonal giverkonferanse for støtte til Beirut og det libanesiske folk etter de ødeleggende eksplosjonene 4. august. Konferansen ble ledet av Frankrikes president Emmanuel Macron og samlet de største bidragsyterne til Libanon.

- Jeg har stor forståelse for frustrasjonen befolkningen i Libanon kjenner i en ekstremt krevende situasjon. Eksplosjonene denne uken har satt et land som allerede hadde store utfordringer, på ytterligere prøve, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Sammen med flere andre land erklærte Norge et økt økonomisk bidrag for å møte de nye humanitære behovene i Libanon. Det totale norske bidraget til Beirut-krisen er på 70 millioner kroner. Det inkluderer de 25 millionene utenriksministeren annonserte dagen etter eksplosjonene. Norge har de siste årene gitt store finansielle bidrag til Libanon. Allerede før denne siste krisen, var den norske bistanden for 2020 planlagt til om lag 470 millioner kroner.

Flere andre land lovet betydelige beløp til å møte krisen, og konferansen ga en god anledning til å koordinere innsatsen. Norge var blant landene som framhevet behovet for fortsatt politisk og økonomisk reform i Libanon, inkludert korrupsjonsbekjempelse. Årsaken til eksplosjonene ble også diskutert under konferansen, og flere land understreket behovet for en uavhengig granskning.

Libanon har behov for medisinsk bistand for å kunne håndtere alle som er skadd etter eksplosjonen. Det er også behov for matvarehjelp og husly til de mange som har mistet hjemmene sine. Situasjonen er alvorlig blant annet fordi store mengder korn, andre matvarer og medisinsk utstyr var lagret på havneanlegget.

Norge vil bistå med 40 tonn medisinsk utstyr og er i ferd med å inngå en avtale med Verdens matvareprogram (WFP) på 40 millioner kroner som skal sikre nødvendig matvarehjelp til familier og personer som er rammet. Videre vil Norge, gjennom etablerte partnerskap med norske frivillige organisasjoner, gi grønt lys til bruk av fleksible midler som dermed kan komme Libanon til gode. Dette gjelder både Kirkens Nødhjelp og Redd Barna som snart kan øke sine innsatser i Libanon. Også andre organisasjoner vurderer det samme. 

Situasjonen er fremdeles kaotisk og uoversiktlig, men hjelpearbeidet er godt i gang til tross for at mange organisasjoner selv ble rammet i eksplosjonen. Det libanesiske folket har også utvist stor dugnadsånd i krisen.

- Det internasjonale samfunnet står samlet i å bistå Libanon i denne krevende krisen, sier Eriksen Søreide. Det er nå viktig at alle drar i samme retning for å bistå de som er rammet og starte gjenoppbyggingen. Behovene er enorme. Jeg oppfordrer alle parter til å samarbeide om de store oppgavene fremover. Dette ga jeg også uttrykk for i min samtale med Libanons utenriksminister Charbel Wehbe denne uka, sier utenriksministeren.